Последње освежавање базе података: 23.04.2018 - 10:57


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 25.123


Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


Привредно друштво за трговину на велико и мало и пружање услуга ДУВАН АД Лесковац, Јужноморавских бригада 83

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: 3. Ст.270/2011, Стечајни управник: Драган Пешић, ПИБ: 101908931, Матични број: 07360908, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


Друштвено предузеће за промет и услуге ДОМ ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Краљево - у стечају

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 6. Ст. 10/2015, Стечајни управник: , ПИБ: 101768877, Матични број: 07102267, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ РАЈКОВИЋКИ ИЗВОРИ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РАЈКОВИЋ-МИОНИЦА - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Ваљеву, Број судског решења: Ст.бр.93/11, Стечајни управник: Јасмина Марјановић, ПИБ: 108507266, Матични број: 27002170, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ECO-KOKO ДОО ВАЉЕВО, ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 46

Суд: Привредни суд у Ваљеву, Број судског решења: Ст.бр.34/11, Стечајни управник: Јасмина Марјановић, ПИБ: 103304769, Матични број: 17552171, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


ДОО ЗРНКО ЗА ПРОМЕТ РОБА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ПРОМЕТУ СУБОТИЦА, ЕНДРЕ БАЈЧИ ЖИЛИНСКОГ 4

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст.274/2011, Стечајни управник: Љиљана Божиновић, ПИБ: 100844288, Матични број: 08750114, Статус стечајног поступка: Закључен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014