Последње освежавање базе података: 23.02.2018 - 17:16


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 23.565


Извештај за период : Јул - Септембар -2015


АД за производњу амбалаже од пластике ИНТЕРПЛАСТ Р ВШ КОМПАНИ Вршац

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: 2. Ст.475/2012, Стечајни управник: Невена Стефановић, ПИБ: 100914071, Матични број: 08045216, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2015


Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину нафтиним дериватима DISEL, Стража

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: 2. Ст.392/2011, Стечајни управник: Невена Стефановић, ПИБ: 100595990, Матични број: 08300470, Статус стечајног поступка: Обустављен

Извештај за период : Јул - Септембар -2015


Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину ДИТ-АГРО Јабука, Бориса Кидрича 12

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: Ст.308/2011, Стечајни управник: Невена Стефановић, ПИБ: 101817109, Матични број: 08731993, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2015


Друштво са ограниченом одговорношћу за грађевинарство МГ НОВ СТАН Панчево

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: 5. Ст.368/2011, Стечајни управник: Невена Стефановић, ПИБ: 105587062, Матични број: 20410043, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2015


Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу промет и услуге НЕДИМ Алибунар, Жарка Зрењанина 6 и 8

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: 1. Ст.269/2011, Стечајни управник: Невена Стефановић, ПИБ: 101084729, Матични број: 08501335, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2015


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ МОНТЕНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ПАНЧЕВО, ДР. СВЕТИСЛАВА КАСАПИНОВИЋА 34-А - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: 2. Ст.54/2010, Стечајни управник: Невена Стефановић, ПИБ: , Матични број: 08774455, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014