Последње освежавање базе података: 25.07.2017 - 5:47


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 17.284


Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И ДРУГИХ МРЕЖА И ВОДОВА И ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА САНДО-ФОН ДОО НОВИ САД

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2. Ст.1113/2012, Стечајни управник: Небојша Бајић, ПИБ: 103737183, Матични број: 20008253, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


Поморско-речна агенција JUGOAGENT GROUP акционарско друштво, Београд (Нови Београд)

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 31. Ст. 4796/2012, Стечајни управник: Бобан Ђорђевић, ПИБ: 100394314, Матични број: 07034318, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


Привредно друштво за заступање посредовање и услуге GEOWASH GROUP доо Београд-Палилула

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 1. Ст-115/2014, Стечајни управник: Милева Кнежевић, ПИБ: 108134426, Матични број: 20937785, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


UNIVERZAL-HOLDING акционарско друштво за производњу, спољну и унутрашњу трговину, Београд (Стари Град) - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 3 Ст.148/13, Стечајни управник: Раде Радуловић, ПИБ: 100003033, Матични број: 07015879, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРУЖАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ И ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА САПУТНИК НИШ, ТРГ КРАЉА МИЛАНА 7

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 1. Ст. 1080/2010, Стечајни управник: Предраг Косовац, ПИБ: , Матични број: 07227132, Статус стечајног поступка: Закључен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014