Последње освежавање базе података: 18.07.2018 - 9:38


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 26.356


Извештај за период : Април - Јун -2018


ДОО FULL SPEED ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ НОВИ САД

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 1. Ст.150/2012, Стечајни управник: Бранка Павлић, ПИБ: 102906507, Матични број: 08788286, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2018


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ HOME LINE ДОО БЕОГРАД, ЗЕМУН, УГРИНОВАЧКА БР 65

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 1. Ст.684/2011, Стечајни управник: Данко Мимић, ПИБ: 100030238, Матични број: 17358235, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2018


СКОВИН ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО, УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 3.Ст-19/2017, Стечајни управник: Живан Лукач, ПИБ: 102864993, Матични број: 17484028, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014