Последње освежавање базе података: 21.02.2018 - 23:22


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 23.539


Извештај за период : Октобар - Децембар -2017


Друштво са ограниченом одговорношћу за угоститељство и трговину РЕКИЋ ТРАВЕЛ ДОО Нови Пазар - у стечају

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 2. Ст. 11/2017, Стечајни управник: Зоран Чукановић, ПИБ: 101792849, Матични број: 17277537, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2017


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ РИБЕ INTERFIŠ НИШ, БЕОГРАДСКА 1

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 2. Ст.71/2011, Стечајни управник: Љубомир Костић, ПИБ: 100232306, Матични број: 17437615, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2017


ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЈУКОМЕРЦ ДОО КРУШЕВАЦ, ЈАСИЧКИ ПУТ ББ

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 1.Ст.660/2010, Стечајни управник: Петар Вуловић, ПИБ: 101767173, Матични број: 07371063, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014