Последње освежавање базе података: 18.03.2019 - 3:43


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 33.728


Извештај за период : Октобар - Децембар -2018


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ТРАНСПОРТ-СЕРВИС ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ДОБРАВА - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 3.Ст.57/2018, Стечајни управник: , ПИБ: 101814924, Матични број: 09034854, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2018


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ DBR CORPORATION ДОО БЕОГРАД, КНЕЗА МИЛОША 9/VI

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: Ст.3615/2010, Стечајни управник: Милутин Котур, ПИБ: 100297854, Матични број: 06912125, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2018


ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА СТИГ СА ОГРАНИЧЕНОМ СОЛИДАРНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БОЖЕВАЦ, МИЛОША ОБИЛИЋА 11

Суд: Привредни суд у Пожаревцу, Број судског решења: 3. Ст.65/2010, Стечајни управник: Рајко Пантић, ПИБ: , Матични број: 07160569, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2018


Предузеће за производњу, промет и услуге БУЦО ПРОМЕТ БС, Београд (Барајево) - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 6. Ст-104/2018, Стечајни управник: Драгица Петровић, ПИБ: 104256685, Матични број: 20128623, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014