Последње освежавање базе података: 22.01.2019 - 3:27


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 33.156


Извештај за период : Октобар - Децембар -2018


Предузеће за консалтинг и менаџмент PRVI CONSULTING KOLEKTIV ДОО Београд - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 10 Ст 62/2018, Стечајни управник: Андријана Живановић, ПИБ: 104503686, Матични број: 20177446, Статус стечајног поступка: Обустављен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2018


Предузеће за грађевинарство и инжењеринг AR BUILDING TRADE ДОО Београд - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 6. Ст-305/2016, Стечајни управник: Новак Стајић, ПИБ: 105623963, Матични број: 20300361, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2018


ТЕРМОКЛИМА-ИНЖЕЊЕРИНГ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИНСТАЛАТЕРСКО ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ ЗРЕЊАНИН, МИХАЈЛОВАЧКИ ДРУМ ББ

Суд: Привредни суд у Зрењанину, Број судског решења: Ст.17/2018, Стечајни управник: Милица Богуновић, ПИБ: 111161361, Матични број: 27007465, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2018


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МЕДИЦИНСКО СНАБДЕВАЊЕ ВЕТПРОМ-ХЕМИКАЛИЈЕ БЕОГРАД, ДУНАВСКА 2 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 3-Ст-4221/2010, Стечајни управник: Жарко Вујачић, ПИБ: 101512479, Матични број: 07091516, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2018


Предузеће за производњу, промет и услуге VALVE PROFIL експорт-импорт ДОО Краљево - у стечају

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 3. Ст. 34/2017, Стечајни управник: Зоран Чукановић, ПИБ: 100239759, Матични број: 17113496, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2018


ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБА СТОРК ДОО КУЛА, ИНДУСТРИСКА ЗОНА ББ

Суд: Привредни суд у Сомбору, Број судског решења: 4. Ст.83/2011, Стечајни управник: Драган Веселиновић, ПИБ: 100262707, Матични број: 08613176, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2018


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА ВАТРОТЕХНИЧКЕ, ИЗОЛАТЕРСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ ТЕРМОМОНТ СА ПО ПАНЧЕВО, ПРВОМАЈСКА ББ

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: Ст.348/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 101055523 , Матични број: 08249105, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014