Последње освежавање базе података: 19.11.2018 - 22:05


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 30.330


Извештај за период : Јул - Септембар -2018


ДРИНА ТИМБЕР - ПРЕРАДА ДРВЕТА И ИЗРАДА ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА ДОО ЉУБОВИЈА

Суд: Привредни суд у Ваљеву, Број судског решења: Ст.бр.27/13, Стечајни управник: Слободанка Рафајловић, ПИБ: 105658240, Матични број: 20429747, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2018


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ELIT MEDICA ДОО, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 8.Ст.38/2018, Стечајни управник: Предраг Шофранац, ПИБ: 102054413, Матични број: 07485069, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2018


Привредно друштво за пројектовање, инжењеринг, изградњу, производњу и промет, СТЕВАНОВИЋ-ИНВЕСТ ДОО Крушевац - у стечају

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 4. Ст.7/2013, Стечајни управник: Петар Вуловић, ПИБ: 100320922, Матични број: 07702523, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2016


ЗОРКА-ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ЦИНКА ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Ваљеву, Број судског решења: Ст.бр.10/2015, Стечајни управник: , ПИБ: 100083089, Матични број: 07160321, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014