Последње освежавање базе података: 23.05.2018 - 18:31


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 25.476


Извештај за период : Јануар - Март -2018


Привредно друштво за пројектовање, инжењеринг, изградњу, производњу и промет, СТЕВАНОВИЋ-ИНВЕСТ ДОО Крушевац - у стечају

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 4. Ст.7/2013, Стечајни управник: Петар Вуловић, ПИБ: 100320922, Матични број: 07702523, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2018


Привредно друштво за производњу, услуге и трговину АТОМИК ДОО Ниш - у стечају

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 3. Ст.83/2012, Стечајни управник: Гордана Јовановић, ПИБ: 101859117, Матични број: 07405871, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2018


HIGHLAND PRODUCTION TEAM предузеће за трговину маркетинг и услуге ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 6. Ст-83/2017, Стечајни управник: Младен Марић, ПИБ: 103665046, Матични број: 17568639, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2018


HIGHLAND PRODUCTION TEAM предузеће за трговину маркетинг и услуге ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 6. Ст-83/2017, Стечајни управник: Младен Марић, ПИБ: 103665046, Матични број: 17568639, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2018


Предузеће за спољну и унутрашњу трговину производњу и услуге M.J.D. GROUP ДОО, Београд (Град)

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 1. Ст. 611/2012, Стечајни управник: Зоран Миловановић, ПИБ: 100216088, Матични број: 17317385, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Октобар - Децембар -2017


Предузеће за спољну и унутрашњу трговину производњу и услуге M.J.D. GROUP ДОО, Београд (Град)

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 1. Ст. 611/2012, Стечајни управник: Зоран Миловановић, ПИБ: 100216088, Матични број: 17317385, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Јул - Септембар -2017


Предузеће за спољну и унутрашњу трговину производњу и услуге M.J.D. GROUP ДОО, Београд (Град)

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 1. Ст. 611/2012, Стечајни управник: Зоран Миловановић, ПИБ: 100216088, Матични број: 17317385, Статус стечајног поступка: 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014