Последње освежавање базе података: 19.10.2017 - 6:46


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 18.880


Извештај за период : Јул - Септембар -2017


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БУДУЋНОСТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ЛЕСКОВАЦ, ЊЕГОШЕВА 99 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: 3. Ст.123/2010, Стечајни управник: Драган Мирковић, ПИБ: 100539082, Матични број: 07196113, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2017


Ортачко друштво за производњу, трговину и услуге ЛЕКИЋ Параћин

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 2. Ст. 89/2012, Стечајни управник: Славица Радисавчевић, ПИБ: 100939733, Матични број: 17315722, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2017


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН, ШТАМПАЊЕ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ИМПРЕС ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 1.Ст.24/2012, Стечајни управник: Славица Радисавчевић, ПИБ: 109069063, Матични број: 27003745, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Јул - Септембар -2017


MATEX предузеће за производњу чарапа,трговину и еxпорт-импорт ДОО, Суботица - у стечају

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст. 35/2015, Стечајни управник: Рудолф Шарњаи, ПИБ: 100846162, Матични број: 08604550, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2017


SRBOCOOP EXPORT-IMPORT,ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА АД БЕОГРАД

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 15. Ст. 204/2010, Стечајни управник: Мироска Радовић, ПИБ: , Матични број: 07012730, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014