Последње освежавање базе података: 17.03.2018 - 13:37


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 23.864


Извештај за период : Октобар - Децембар -2017


Предузеће за производњу, промет и услуге ТЕНИБАК ДОО Косјерић (Варош) - у стечају

Суд: Привредни суд у Ужицу, Број судског решења: 1. Ст. 14/2017, Стечајни управник: Слободан Јовановић, ПИБ: 104292904, Матични број: 20128445, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2017


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ GREAT UNITED TRADING ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 3.Ст-237/2016, Стечајни управник: Новак Стајић, ПИБ: 101723252, Матични број: 17371681, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2017


БИОПРОМ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА, ТРГОВИНУ, УГОСТИТЕЉСТВО И УСЛУГЕ ДОО БОВАН-АЛЕКСИНАЦ - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 1. Ст.68/2011, Стечајни управник: Гордана Јовановић, ПИБ: 104099058, Матични број: 07364105, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2017


ЦРВЕНА ЗВЕЗДА КОНЗОРЦИЈУМ ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У ДОМАЋЕМ И СПОЉНОТРГОВИНСКОМ ПРОМЕТУ РОБА И УСЛУГА БЕОГРАД, ЉУТИЦЕ БОГДАНА 1А

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 2.Ст.бр.3298/2010, Стечајни управник: Бранко Мијанац, ПИБ: 102260948, Матични број: 17303058 , Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2017


ЦРВЕНА ЗВЕЗДА КОНЗОРЦИЈУМ ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У ДОМАЋЕМ И СПОЉНОТРГОВИНСКОМ ПРОМЕТУ РОБА И УСЛУГА БЕОГРАД, ЉУТИЦЕ БОГДАНА 1А

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 2.Ст.бр.3298/2010, Стечајни управник: Бранко Мијанац, ПИБ: 102260948, Матични број: 17303058 , Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Април - Јун -2017


ЦРВЕНА ЗВЕЗДА КОНЗОРЦИЈУМ ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У ДОМАЋЕМ И СПОЉНОТРГОВИНСКОМ ПРОМЕТУ РОБА И УСЛУГА БЕОГРАД, ЉУТИЦЕ БОГДАНА 1А

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 2.Ст.бр.3298/2010, Стечајни управник: Бранко Мијанац, ПИБ: 102260948, Матични број: 17303058 , Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2017


ДХД Д.О.О. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, КИКИНДА - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Зрењанину, Број судског решења: Ст.14/2015, Стечајни управник: Радован Савић, ПИБ: 104910501, Матични број: 20269081, Статус стечајног поступка: Закључен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014