Последње освежавање базе података: 22.04.2017 - 8:26

Квартални извештаји

Број резултата претраге: 15.548


Извештај за период : Јануар - Март -2017


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ДЕКОР ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КРУШЕВАЦ,ЈАСИЧКИ ПУТ ББ

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 4. Ст.57/2010, Стечајни управник: Хранислав Обрадовић, ПИБ: , Матични број: 17014099, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2017


Привредно друштво индустрија грађевинског материјала ЈУГОБАНАТ ЈУБА ДОО Банатски Карловац- Алибунар - у стечају

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: 5. Ст. 15/2016, Стечајни управник: Бојан Милетић, ПИБ: 108191787, Матични број: 20949236, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2017


Привредно друштво за производњу, услуге и трговину АТОМИК ДОО Ниш - у стечају

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 3. Ст.83/2012, Стечајни управник: Гордана Јовановић, ПИБ: 101859117, Матични број: 07405871, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2017


Привредно друштво за производњу, промет, посредовање и угоститељство B.C. TRADE ДОО Ниш, 7. Јула, бр. 5А

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 2. Ст.611/2011, Стечајни управник: Гордана Јовановић, ПИБ: 102256795, Матични број: 17434411, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2016


Привредно друштво индустрија грађевинског материјала ЈУГОБАНАТ ЈУБА ДОО Банатски Карловац- Алибунар - у стечају

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: 5. Ст. 15/2016, Стечајни управник: Бојан Милетић, ПИБ: 108191787, Матични број: 20949236, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2017


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АГРО-ПАНОНИЈА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗРЕЊАНИН, УРОША ПРЕДИЋА 94 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Зрењанину, Број судског решења: 2. Ст.61/2011, Стечајни управник: Милица Богуновић, ПИБ: 102005917, Матични број: 08616566, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2017


ПИВАРА НИШ акционарско друштво за производњу пива и безалкохолних напитака - у стечају

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 2. Ст. 15/2013, Стечајни управник: Љубомир Костић, ПИБ: 100618318, Матични број: 07186037, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2017


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ СТОКЕ, ПРЕРАДУ МЕСА И ТРГОВИНУ АМ-ПРОДУКТВРШАЦ ВРШАЦ - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: 2. Ст.144/2012, Стечајни управник: Бојан Милетић, ПИБ: 100913765, Матични број: 08223220, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014