Последње освежавање базе података: 15.11.2019 11:06


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 39.089


Извештај за период : Јул - Септембар -2019


MWI ДОО за трговину на велико и мало, пружање услуга у промету, експорт-импорт Суботица - у стечају

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст. 38/2018, Стечајни управник: Розалија Грубор, ПИБ: 100854748, Матични број: 08613664, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2019


ПЕРАЛЕ ГРАДЊА предузеће за извођење радова нискоградње ДОО Крагујевац

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 1. Ст.97/2012, Стечајни управник: Снежана Димитријевић, ПИБ: 104343475, Матични број: 20145757, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2019


ПЕРАЛЕ ГРАДЊА предузеће за извођење радова нискоградње ДОО Крагујевац

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 1. Ст.97/2012, Стечајни управник: Снежана Димитријевић, ПИБ: 104343475, Матични број: 20145757, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2019


ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СТАРА ПЛАНИНА, ТЕМСКА ББ - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 2. Ст.102/2010, Стечајни управник: Зоран Мартиновић, ПИБ: 100375268, Матични број: 07215207, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014