Последње освежавање базе података: 21.09.2018 - 10:33


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 27.332


Извештај за период : Јануар - Март -2018


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ELIT MEDICA ДОО, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 8.Ст.38/2018, Стечајни управник: Предраг Шофранац, ПИБ: 102054413, Матични број: 07485069, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2018


Друштво за унутрашњу и спољну трговину и заступање ПРОДУКТИВА друштво са ограниченом одговорношћу Нови Сад

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 1. Ст. 68/2017, Стечајни управник: Жељко Грлица, ПИБ: 100236678, Матични број: 08133018, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2018


Предузеће за трговину и услуге ЕЛДА ПЛУС ДОО Београд - Звездара - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 2. Ст. 104/2017, Стечајни управник: Оливера Јовановић, ПИБ: 104414835, Матични број: 20160624, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2018


ДРИНА ТИМБЕР - ПРЕРАДА ДРВЕТА И ИЗРАДА ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА ДОО ЉУБОВИЈА

Суд: Привредни суд у Ваљеву, Број судског решења: Ст.бр.27/13, Стечајни управник: Слободанка Рафајловић, ПИБ: 105658240, Матични број: 20429747, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2018


КВАНТЕКС-КОП друштво са ограниченом одговорношћу Лозница, Марка Радуловића ББ

Суд: Привредни суд у Ваљеву, Број судског решења: Ст.бр.737/11, Стечајни управник: Слободанка Рафајловић, ПИБ: 105581383, Матични број: 20409037, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2018


MINEX ПРОИЗВОДЊА И ПРОМЕТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НОВИ САД, СТОЈАНА НОВАКОВИЋА 15

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2.Ст.114/2010, Стечајни управник: Небојша Бајић, ПИБ: 101697849, Матични број: 08207275 , Статус стечајног поступка: Закључен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014