Последње освежавање базе података: 24.04.2017 - 8:30

Квартални извештаји

Број резултата претраге: 15.597


Извештај за период : Јануар - Март -2017


Акционарско друштво БЕТОЊЕРКА фабрика бетонске галантерије, Владичин Хан - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: 2. Ст.44/2014, Стечајни управник: Роберт Митровић, ПИБ: 109576767, Матични број: 27004598, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Октобар - Децембар -2016


COLORCO ДОО за производњу,трговину и услуге Нови Сад, Булевар ослобођења 44

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2. Ст.950/2011, Стечајни управник: Јасмина Машуловић, ПИБ: 102844961, Матични број: 08786399, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2017


JUVELA ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 33 Ст.бр.25/2013, Стечајни управник: Боривој Поповић, ПИБ: 100046236, Матични број: 07722605, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2017


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА ПАНОНИЈА ИНЂИЈА, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 2

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: 4. Ст.62/2011, Стечајни управник: Саша Митровић, ПИБ: 100698521, Матични број: 08003475, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2016


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА ПАНОНИЈА ИНЂИЈА, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 2

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: 4. Ст.62/2011, Стечајни управник: Саша Митровић, ПИБ: 100698521, Матични број: 08003475, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2017


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ FRUTIVITA ДОО СТАРА ПАЗОВА - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: Ст.6/2017, Стечајни управник: Саша Митровић, ПИБ: 104010160, Матични број: 20067586, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014