Последње освежавање базе података: 26.05.2017 - 13:15


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 15.958


Извештај за период : Јануар - Март -2017


Друштво са ограниченом одговорношћу АГРОСИТ-СЕМЕНАРСТВО, за производњу, промет и услуге, Александровац

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 6. Ст. 34/2016, Стечајни управник: Петар Вуловић, ПИБ: 100364013, Матични број: 17289420, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2017


Предузеће за производњу , трговину и услуге FRUTISSIMO ДОО Стара Пазова - у стечају

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: 1. Ст. 11/2016, Стечајни управник: Весна Вуковић, ПИБ: 104047609, Матични број: 20067829, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2017


Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге МАЛА ЧЕТВОРКА ДОО Kраљево - u stečaju

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 5. Ст. 41/2016, Стечајни управник: Зоран Чукановић, ПИБ: 108152661, Матични број: 20941120, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2016


Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге МАЛА ЧЕТВОРКА ДОО Kраљево - u stečaju

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 5. Ст. 41/2016, Стечајни управник: Зоран Чукановић, ПИБ: 108152661, Матични број: 20941120, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2017


ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЈУКОМЕРЦ ДОО КРУШЕВАЦ, ЈАСИЧКИ ПУТ ББ

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 1.Ст.660/2010, Стечајни управник: Петар Вуловић, ПИБ: 101767173, Матични број: 07371063, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2017


Друштво са ограниченом одговорношћу за ископ и прераду камена М.М. СТЕНА Каменица - у стечају

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 4. Ст. 37/2016, Стечајни управник: Петар Вуловић, ПИБ: 102977230, Матични број: 17504703, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014