Последње освежавање базе података: 17.02.2018 - 4:14


Испитна комисија

Стручни испит полаже се пред испитном комисијом коју образује директор Агенције (у даљем тексту: Комисија), по претходно прибављеној сагласности министра надлежног за послове стечаја.

Комисија има пет чланова који су стручна лица из области стечајног и привредног права, рачуноводства, банкарства и финансија која имају положен стручни испит.

Председник и чланови Комисије имају мандат од две године, са могућношћу реизбора.

Комисија има председника кога поставља директор Агенције решењем о образовању комисије.

Директор Агенције, након истека мандата Испитне комисије oбразоване 2015. године, а по добијеној сагласности Министра привреде број 119-01-1387/17-01 од 3. јула 2017. године, дана 17. јула 2017. године, донео је решење о образовању нове испитне комисије.

За чланове Комисије именују се:

  1. Данијела Вазура, дипл. правник;
  2. Мирослав Николић, дипл. правник;
  3. Јасминка Обућина, дипл. правник;
  4. Дејан Миловановић, дипл. економиста;
  5. Јован Јовановић, дипл. правник.

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014