Last database update: 04.04.2020 05:04


Basic information

Name: Јавно надметање 03.02.2020.
Place: Београд
Opening date: 03.02.2020
Number of sale items: 2
Number of sale items sold: 0
Sale state: ADVERTISED

Additional data

Bankruptcy case: 14 Ст бр.268/2012
Company name: НАВИП
Estimated value: 150,529,849.84 RSD


Карловачки пут, Петроварадин
Assets listEstimated value: 96,597,270.64 RSD
трактор БЕЛОРУС МТ3-82 Петроварадин446,665.45 RSD
трактор БЕЛОРУС нови МТ3-82 Петроварадин446,665.45 RSD
расипач минерал.ђубрива Петроварадин31,904.68 RSD
тилер са 9 мотичица Петроварадин71,785.52 RSD
централа Панасоник КХ-Т-308101,595.23 RSD
атомизер вучени АМ-110047,857.01 RSD
плуг електронски Х-698 Петроварадин319,046.75 RSD
тањирача ношена Петроварадин38,285.61 RSD
дрљача ситнилица А-4 Петроварадин15,952.34 RSD
подривач са 9 радних тела Петроварадин63,809.35 RSD
машина за зелену резу винове лозе Петроварадин478,570.13 RSD
атомизер АГРО 1000л Петроварадин398,808.44 RSD
тилер 9 мотичица Петроварадин12,761.87 RSD
пумпни аутомат Петроварадин239,285.06 RSD
мулчер за воћњаке ВК-155 Петроварадин79,761.69 RSD
прикоица Камаз 7,52 3 Петроварадин119,642.53 RSD
троделна витрина Петроварадин0.00 RSD
прскалица 440л са карданом Петроварадин15,952.34 RSD
прскалица 440л са карданом Петроварадин23,928.51 RSD
прскалица за воће МУНЦКХОФ 7010 Петроварадин31,904.68 RSD
култиватор 9 мотачица Петроварадин12,761.87 RSD
жизна сејалица ЖС-250 Петроварадин71,785.52 RSD
радијатор електрични Петроварадин797.62 RSD
трактор ИМТ-560 Петроварадин319,046.75 RSD
трактор ИМТ-577-ДВ Петроварадин15,952.34 RSD
трактор 84-71 Петроварадин478,570.13 RSD
дизалица гаржна Петроварадин9,571.40 RSD
дизалица конзолна Петроварадин23,928.51 RSD
амортизер Морава Петроварадин63,809.35 RSD
приколица ИМТ-5-ЗВК Петроварадин159,523.38 RSD
прскалица за коров 1100л Петроварадин31,904.68 RSD
котао за ракију са мешаоном Петроварадин111,666.36 RSD
пумпа комплет за претакање Петроварадин12,761.87 RSD
стетвопремач ИМТ Петроварадин19,142.81 RSD
ваљак метални Петроварадин23,928.51 RSD
пећ за парно грејање Петроварадин31,904.68 RSD
дрвени сеф Петроварадин0.00 RSD
аутогени апарат за заваривање Петроварадин15,952.34 RSD
брусилица са пратећом опремом Петроварадин4,785.70 RSD
бушилица стона Петроварадин7,976.17 RSD
електрични апарат за заваривање Петроварадин19,142.81 RSD
компресор ЦЦС 100/245 Петроварадин15,952.34 RSD
пегла за пеглање гума Петроварадин6,380.94 RSD
пуњач за акумулатор Петроварадин4,785.70 RSD
бојлер Петроварадин0.00 RSD
вешалица Петроварадин0.00 RSD
телефон Петроварадин0.00 RSD
фотеља Петроварадин0.00 RSD
гардаробер метални Петроварадин0.00 RSD
ТА пећ Петроварадин0.00 RSD
орман гардаробни Петроварадин0.00 RSD
витрина Петроварадин0.00 RSD
судопер Петроварадин0.00 RSD
фриожидер Петроварадин0.00 RSD
метални кревет Петроварадин0.00 RSD
сто писаћи Петроварадин0.00 RSD
сто мали Петроварадин0.00 RSD
сто трпезаријски Петроварадин0.00 RSD
столица Петроварадин0.00 RSD
шпорет Петроварадин0.00 RSD
кухињски елементи Петроварадин0.00 RSD
приколица тракторска Петроварадин255,237.40 RSD
расходована механизација Петроварадин159,523.38 RSD
кварцна пећ Петроварадин0.00 RSD
мулчер за воћњаке ВК-155 Петроварадин79,761.69 RSD
возило ЛАДА нива Петроварадин398,808.44 RSD
зграда привредна Петроварадин0.00 RSD
земљиште изграђ.грађевинско КП 3501 Петроварадин 20.00 RSD
управна зграда Петроварадин 27,167,355.92 RSD
подрум, пресаона, складиште, канцеларије, лабораторија Петроварадин 238,887,227.94 RSD
машинска радионица, магацин, котларница Петроварадин 26,871,672.92 RSD
пријемно место са муљачом Петроварадин 21,525,724.28 RSD
портирница и продавница пића Петроварадин 22,412,773.28 RSD
аутомеханичарска радионица Петроварадин 23,193,376.40 RSD
столарска радионица Петроварадин 2969,840.24 RSD
бунар Петроварадин 2816,085.08 RSD
помоћни објекат (зграда малопродаје) Петроварадин 2520,402.08 RSD
вага колска Петроварадин 2207,380.39 RSD
пужни транспортер Петроварадин 247,857.01 RSD
конзолна дизалица Петроварадин 215,952.34 RSD
мерни инструменти Петроварадин 20.00 RSD
транспортер пужни Петроварадин 212,761.87 RSD
оцеђивач КОК ф600 Петроварадин 247,857.01 RSD
преса Петроварадин 239,880.84 RSD
оцеђивач КОК Петроварадин 2398,808.44 RSD
преса КОК Петроварадин 2239,285.06 RSD
оцеђивач ВАСЛИНГ Петроварадин 2319,046.75 RSD
транспортер тракасти хор. Петроварадин 239,880.84 RSD
транспотрер тракасти коси Петроварадин 239,880.84 RSD
суд пластични Петроварадин 216,749.95 RSD
пумпа КПВ 4 Петроварадин 240,678.46 RSD
пумпа КПВ 3 Петроварадин 226,321.36 RSD
пумпа центрифугална Петроварадин 212,761.87 RSD
пумпа КПВ 830 Петроварадин 23,988.08 RSD
пумпа франц. Петроварадин 23,988.08 RSD
компресор за хл.стерилиз. Петроварадин 2135,594.87 RSD
комора за хлађење Петроварадин 2319,046.75 RSD
пумпа за хл.стерилизацију Петроварадин 2103,690.19 RSD
мали наплавни филтер Петроварадин 2159,523.38 RSD
велики наплавни филтер Петроварадин 2287,142.08 RSD
суд пластични 1.500л Петроварадин 27,976.17 RSD
центрифугална пумпа Петроварадин 217,547.57 RSD
наплавни филтер Петроварадин 2159,523.38 RSD
филтер преса Петроварадин 271,785.52 RSD
танк ИНОКС 1000л Петроварадин 2159,523.38 RSD
мерач протока Петроварадин 247,857.01 RSD
филтер плочасти Петроварадин 2127,618.70 RSD
стабилна пумпа центрифугална Петроварадин 26,380.94 RSD
мешалица за бистрење Петроварадин 23,190.47 RSD
моторна косилица Петроварадин 23,988.08 RSD
танк 500.000л Петроварадин 26,380,935.05 RSD
танк 1.000.000л Петроварадин 29,571,402.58 RSD
пумпа центрифугална стаб Петроварадин 26,380.94 RSD
посуда пластучна Петроварадин 215,952.34 RSD
мешалица Петроварадин 27,976.17 RSD
машина за пуњење Петроварадин 21,914,280.52 RSD
затварачица крунска Петроварадин 2191,428.05 RSD
затварачица плутана Петроварадин 2159,523.38 RSD
термо тунел Петроварадин 2717,855.19 RSD
плочасти филтер Петроварадин 2159,523.38 RSD
измењивач топлоте Петроварадин 2159,523.38 RSD
танк ИНОКС Петроварадин 2478,570.13 RSD
транспортна трака 35м Петроварадин 255,833.18 RSD
датумарка Петроварадин 21,754,757.14 RSD
виљушкар електрични Петроварадин 2111,666.36 RSD
пуњач за виљушкар Петроварадин 231,904.68 RSD
котао парни Петроварадин 2797,616.88 RSD
генератор паре Петроварадин 2287,142.08 RSD
суд експлозивни Петроварадин 271,785.52 RSD
јонски измењивач воде Петроварадин 2143,571.04 RSD
струг Победа Петроварадин 2127,618.70 RSD
бушилица стубна Петроварадин 215,952.34 RSD
апарат за заваривање Петроварадин 219,142.81 RSD
апарат за аутогено вар. Петроварадин 215,952.34 RSD
брусилица фиксна Петроварадин 27,178.55 RSD
затварачица за плуту Петроварадин 231,904.68 RSD
котао на гас Петроварадин 231,904.68 RSD
дизалица стубна Петроварадин 215,952.34 RSD
камион Застава 645 Петроварадин 239,880.84 RSD
циркулар Петроварадин 219,142.81 RSD
абрихтер Петроварадин 255,833.18 RSD
судопера Петроварадин 27,976.17 RSD
виљушкар палетни Петроварадин 24,785.70 RSD
виљушкар палетни Петроварадин 24,785.70 RSD
расхладна комора Петроварадин 22,392.85 RSD
контејнер за смеће Петроварадин 238,285.61 RSD
челични сеф Петроварадин 27,976.17 RSD
челична каса Петроварадин 27,976.17 RSD
машина за картонску амбалажу Петроварадин 215,952.34 RSD
мешалица за бетон Петроварадин 24,785.70 RSD
мешалица за бентолит Петроварадин 27,976.17 RSD
систем за мешање Петроварадин 24,785.70 RSD
косилица Петроварадин 24,785.70 RSD
виљушкар моторни Петроварадин 2159,523.38 RSD
виљушкар моторни Петроварадин 255,833.18 RSD
фотокопир Петроварадин 23,190.47 RSD
бачве овалне р Петроварадин 215,952.34 RSD
бачве округле р Петроварадин 215,952.34 RSD
боце за амонијак Петроварадин 214,357.10 RSD
расхладна витрина Петроварадин 20.00 RSD
боца за кисеоник Петроварадин 20.00 RSD
фотеља Петроварадин 20.00 RSD
столица Петроварадин 20.00 RSD
сто Петроварадин 20.00 RSD
орман Петроварадин 20.00 RSD
телефон Петроварадин 20.00 RSD
витрина Петроварадин 20.00 RSD
чивилук Петроварадин 20.00 RSD
жардињера Петроварадин 20.00 RSD
кухињски инвентар Петроварадин 20.00 RSD
полице Петроварадин 20.00 RSD
ТА пећ Петроварадин 20.00 RSD
лабораторијска опрема Петроварадин 20.00 RSD
писаћа машина Петроварадин 20.00 RSD
рачунска машина Петроварадин 20.00 RSD
епонит за мирис Земун0.00 RSD
приколица Млаз NS-56-30 Петроварадин0.00 RSD
приколица Млаз NS 131 Петроварадин0.00 RSD
приколица Млаз NS 57-78 Петроварадин0.00 RSD
Приколица Змај NS 44-35 Петроварадин0.00 RSD
ТАМ 80 Т-5 NS 030-IŠ Петроварадин0.00 RSD
трактор ИМТ 577 NS 67-23 Петроварадин0.00 RSD
плуг ИМТ 757-20 Петроварадин0.00 RSD
плуг двобразни Петроварадин0.00 RSD
тањирача ношена Петроварадин0.00 RSD
трактор ЛТ3 60 NS 195 Петроварадин0.00 RSD
трактор ЛТЗ 60 NS 196 Петроварадин0.00 RSD
боце круница 1/1 Петроварадин0.00 RSD
боце 0,750 Петроварадин0.00 RSD
ПВЦ гајбе Петроварадин0.00 RSD
дрвене палете Петроварадин0.00 RSD
картонска кутија 1/1 за 12 боца Петроварадин0.00 RSD
картонска кутија 0,75 Петроварадин0.00 RSD
картонска кутија 1/1 за 6 боца Петроварадин0.00 RSD
ПВЦ капице златне Петроварадин0.00 RSD
ПВЦ капице бордо Петроварадин0.00 RSD
ПВЦ капице црне Петроварадин0.00 RSD
ал.капице беле Петроварадин0.00 RSD
рекламне кутије Петроварадин0.00 RSD
улошци за кутије разни Петроварадин0.00 RSD
вино Ризлинг 1/1 Петроварадин0.00 RSD
вино Епархијско бело 0,750 Петроварадин0.00 RSD
вино Мускат хамбург 0,750 Петроварадин0.00 RSD
вино Смедеревка 1,500 Петроварадин0.00 RSD
сирће Петроварадин0.00 RSD
вино без етикете Петроварадин0.00 RSD
жица за ограду Петроварадин0.00 RSD
кант траке разне Петроварадин0.00 RSD
каишеви гумени разни Петроварадин0.00 RSD
црева за камионе и тракторе Петроварадин0.00 RSD
зглоб гаса Петроварадин0.00 RSD
шпанер ручне кочнице Петроварадин0.00 RSD
механичка реглажа Петроварадин0.00 RSD
одбојник-гибањ Петроварадин0.00 RSD
заптивка за виљушкара Петроварадин0.00 RSD
осигурач полуосовине0.00 RSD
сајла грејача Петроварадин0.00 RSD
секундарни цилиндар Петроварадин0.00 RSD
носач кабине Петроварадин0.00 RSD
грејачи Петроварадин0.00 RSD
дихтунг ауспуха Петроварадин0.00 RSD
аутомат жмигавца Петроварадин0.00 RSD
радни цилиндар Петроварадин0.00 RSD
ручица за лежај Петроварадин0.00 RSD
разни филтери Петроварадин0.00 RSD
навртка кардана Петроварадин0.00 RSD
завртка кардана Петроварадин0.00 RSD
навртка кардана Петроварадин0.00 RSD
виле за репу Петроварадин0.00 RSD
завртањ точка Петроварадин0.00 RSD
куглагери разни Петроварадин0.00 RSD
ауспух део Петроварадин0.00 RSD
фолија за паштете Петроварадин0.00 RSD
систем за мешање Петроварадин0.00 RSD
холендери Петроварадин0.00 RSD
колена Петроварадин0.00 RSD
разна кућна хемија Петроварадин0.00 RSD
сред.за побољшање филтрабилности лож уља Петроварадин0.00 RSD
кутије за прву помоћ Петроварадин0.00 RSD
кућиште за пумпу Петроварадин0.00 RSD
мотор велики Петроварадин0.00 RSD
жица Петроварадин0.00 RSD
каишеви гумени разни Петроварадин0.00 RSD
жичана четка Петроварадин0.00 RSD
гласачке кутије Петроварадин0.00 RSD
прекидачи Петроварадин0.00 RSD
склопка Петроварадин0.00 RSD
тастер off-on Петроварадин0.00 RSD
пригушница Петроварадин0.00 RSD
ножасти осигурачи Петроварадин0.00 RSD
светиљка АРТ 1510 Петроварадин0.00 RSD
рингл-нипле Петроварадин0.00 RSD
топљиви уметак Петроварадин0.00 RSD
постоље за осигураче Петроварадин0.00 RSD
грејачи Петроварадин0.00 RSD
капа за осигураче Петроварадин0.00 RSD
калибарски прстен Петроварадин0.00 RSD
осигурачи Петроварадин0.00 RSD
шалтери Петроварадин0.00 RSD
спојка млазница Петроварадин0.00 RSD
основа осигурача Петроварадин0.00 RSD
гот - објемка Петроварадин0.00 RSD
уводнице (метлне и пластичне) Петроварадин0.00 RSD
разни књиговодст.радни налози Петроварадин0.00 RSD
факс ролне Петроварадин0.00 RSD
рачунске машине Петроварадин0.00 RSD
радна обућа -чизме Петроварадин0.00 RSD
радна обућа -ципеле Петроварадин0.00 RSD
радна одећа -одела Петроварадин0.00 RSD
радна одећа -мантили Петроварадин0.00 RSD
танин Петроварадин0.00 RSD
желатин Петроварадин0.00 RSD
калијум фероцијанид Петроварадин0.00 RSD
лимунска киселина Петроварадин0.00 RSD
епонит за мирис Петроварадин0.00 RSD
епонит за боју Петроварадин0.00 RSD
арома ВТХ МО 8362 Ц Петроварадин0.00 RSD
арома 111 401 Петроварадин0.00 RSD
бентонит Петроварадин0.00 RSD
винобран у праху Петроварадин0.00 RSD
црево за вино Петроварадин0.00 RSD
клиник Петроварадин в0.00 RSD
кофа пластична Петроварадин в0.00 RSD
фит микрокарбид Петроварадин в0.00 RSD
витастемин Петроварадин в0.00 RSD
митос 1/1 Петроварадин в0.00 RSD
талендо 0,1 Петроварадин в0.00 RSD
моспилан 20 ску 1/1 Петроварадин в0.00 RSD
саломеа 75 вг 200гр Петроварадин в0.00 RSD
купроксат 1/1 Петроварадин в0.00 RSD
антоцид 0,2 Петроварадин в0.00 RSD
грамоксон 1/1 Петроварадин в0.00 RSD
баста 1/1 Петроварадин в0.00 RSD
клиник 5/1 Петроварадин в0.00 RSD
шавит 1/1 Петроварадин в0.00 RSD
телдор 1/1 Петроварадин в0.00 RSD
кумулус ДФ 25/1 Петроварадин в0.00 RSD
фолија за камионе Петроварадин в0.00 RSD
топас 100 ЕЦ 0,250 Петроварадин в0.00 RSD
бевемилекс 1/1 Петроварадин в0.00 RSD
солаце 70 гр Петроварадин в0.00 RSD
импакт 0,250 Петроварадин в0.00 RSD
фолио голд 1/1 Петроварадин в0.00 RSD
сунђер Петроварадин в0.00 RSD
санитар ВЦ 2/750 МЕР Петроварадин в0.00 RSD
панол паста Петроварадин в0.00 RSD
електрода 3,5кг/2,5м Петроварадин в0.00 RSD
прашак за судове ТАШ 1л Петроварадин в0.00 RSD
метла Сиркова Петроварадин в0.00 RSD
резна плоча 2,30х3 Петроварадин в0.00 RSD
фусиладе форте Петроварадин в0.00 RSD
клинасто ремење 12,50х950 Петроварадин в0.00 RSD
жица поцинкована Петроварадин в0.00 RSD
крст кардана Петроварадин в0.00 RSD
вијак Петроварадин в0.00 RSD
каиш алтернатора 13х1269 Петроварадин в0.00 RSD
каиш 17х1250 Петроварадин в0.00 RSD
сијалица Петроварадин в0.00 RSD
семенинг 45х65-1 Петроварадин в0.00 RSD
складишна примка мала Петроварадин в0.00 RSD
блок отпремница мала Петроварадин в0.00 RSD
картица РК-30 Петроварадин в0.00 RSD
D-2 гориво талог Петроварадин в0.00 RSD
уље за волан ATF Петроварадин в0.00 RSD
гума унутрашња 6,50х16 Петроварадин в0.00 RSD
зогер Петроварадин в0.00 RSD
терцел Петроварадин в0.00 RSD
олимпм 10 ЕЦ Петроварадин в0.00 RSD
трифмин Петроварадин в0.00 RSD
новалон Петроварадин в0.00 RSD
ортус Петроварадин в0.00 RSD
рацер 25 ЕЦ Петроварадин в0.00 RSD
мегатрин Петроварадин в0.00 RSD
моносан Петроварадин в0.00 RSD
титамик Петроварадин в0.00 RSD
сигнум Петроварадин в0.00 RSD
строби Петроварадин в0.00 RSD
тиодан Петроварадин в0.00 RSD
превент Петроварадин в0.00 RSD
лентос Петроварадин в0.00 RSD
амтмоцид Петроварадин в0.00 RSD
перфекцион Петроварадин в0.00 RSD
ронилан Петроварадин в0.00 RSD
моспилан сг Петроварадин в0.00 RSD
ламат Петроварадин в0.00 RSD
коцид Петроварадин в0.00 RSD
конкер Петроварадин в0.00 RSD
аполо 50 СЦ Петроварадин в0.00 RSD
тарга Петроварадин в0.00 RSD
тилт 250сц Петроварадин в0.00 RSD
фуроре супер Петроварадин в0.00 RSD
селимон Петроварадин в0.00 RSD
фусиладе форте Петроварадин в0.00 RSD
лебауцид 1/1 Петроварадин в0.00 RSD
ровоцид 1/1 Петроварадин в0.00 RSD
цирам Петроварадин в0.00 RSD
цирам - дирам 0,250 Петроварадин в0.00 RSD
Ризлинг 09 Петроварадин 0.00 RSD
Совињон 09 Петроварадин 0.00 RSD
Траминац 11 Петроварадин 0.00 RSD
Жупљанка 09 Петроварадин 0.00 RSD
Першевина 09 цистерна 40 Петроварадин 0.00 RSD
Жупљанка 09 Петроварадин 0.00 RSD
Жупљанка 08 Петроварадин 0.00 RSD
Жупљанка 09 Петроварадин 0.00 RSD
Траминац цистерна 123 Петроварадин 0.00 RSD
бакрорез Петроварадин Земун0.00 RSD
Помоћна зграда 11( КП 3501, КО Петроварадин)224,719.08 RSD
Помоћни објекат 15 (КП 3501, КО Петроварадин)70,963.92 RSD
танк 1.000.000л Петроварадин 25,322,293.64 RSD
Буковачки пут, Петроварадин
Assets listEstimated value: 53,932,579.20 RSD
управна зграда и менза Петроварадин19,633,351.20 RSD
објекат у винограду Петроварадин0.00 RSD
Магацин - Објекат бр.4 (КП 3629/1, КО Петроварадин)0.00 RSD
Кош - Објекат бр. 7 ( КП 3629/1, КО Петроварадин)9,461,856.00 RSD
Кош - Објекат бр. 8 ( КП 3629/1, КО Петроварадин )0.00 RSD
Надстрешница гаража - Објекат бр. 10 ( КП 3629/1, КО Петроварадин)34,973,344.87 RSD
Кош - Објекат бр. 11 (КП 3629/1, КО Петроварадин)3,075,103.20 RSD
Помоћна зграда Вага - Објекат бр. 15 ( КП 3629/1, КО Петроварадин)0.00 RSD
Радионица - Објекат бр. 17 ( КП 3629/1, КО Петроварадин)18,959,234.33 RSD
Портирница - Објекат бр. 19 ( КП 3629/1, КО Петроварадин)555,884.04 RSD
Помоћна зграда - Објекат бр. 20 ( КП 3629/1, КО Петроварадин)189,237.12 RSD
Помоћна зграда - Објекат бр. 21 ( КП 3629/1, КО Петроварадин)0.00 RSD
Продавница Расадник - Објекат бр. 31 ( КП 3629/1, КО Петроварадин)4,234,180.56 RSD

Documents

No documents found.Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014