Last database update: 01.04.2020 11:09


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: SOTTO VENTO
Place: Београд
Ad publication date: 20.03.2020
Sale date: 24.04.2020
Sale type: Auction
Beginning price: 7,523,430.40

Ad documentBankruptcy information

Sale asset:

Предмет продаје је непокретна имовина коју чини: „Њива треће класе у Крагујевцу на адреси улица Краљевачког батаљона бб, површине 80 ари и 26 м², врста земљишта: градско грађевинско земљиште, уписано у листу непокретности број 73486, катастарска парцела 13764, КО Крагујевац 3, у власништву стечајног дужника 1/1“ Јавно надметање, одржаће се дана 21.04.2020. године у 12.00 часова на следећој адреси: ул. Новопазарска број 27, Београд. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10. минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 10.00 до 11.50 часова, на истој адреси.

Contact info

Contact person: стечајни управник Мијо Станарчевић
Contact phone: 064 111 0321
Contact e-mail: mijo.stanarcevic66@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014