Last database update: 28.03.2020 01:53


Quarterly Reports

Number of search results: 41,267


Report for period : October - December -2019


JPL SPECIAL предузеће за производњу, унутрашњу и спољну трговину пољопривредним производима ДОО Београд (Раковица) - у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 6. Ст-41/2017, Bankruptcy trustee: Владимир Благојевић, Debtors tax number: 103436243, Debtors registry code: 17564528, Status: Active

This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014