Last database update: 21.11.2019 11:44


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ДТП АНГРОКОЛОНИЈАЛ
Place: Алексинац
Ad publication date: 27.07.2018
Sale date: 06.09.2018
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00

Ad document

Sale asset:

Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. Јавно отварање понуда одржаће се дана 06.09.2018. године у 13:15 часова (15 минута по истеку времена за достављање понуда) на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Теразије бр 23, Београд, III спрат, сала 301, у присуству комисије за отварање понуда. Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда. Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.

Contact info

Contact person: Повереник Весна Ђошић
Contact phone: 064/3521-586
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014