Last database update: 18.07.2018 - 9:38


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: BRIDGE POWER INVESTMENTS
Place: Нови Сад
Ad publication date: 09.01.2018
Sale date: 02.03.2018
Sale type: Auction
Beginning price: 106,044,763.00

Ad documentBankruptcy information

Sale asset:

Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице. Непокретна и покретна имовина стечајног дужника обухвата: ФАБРИКУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АГРОПЕЛЕТА у Дорослову (општина Сомбор) (укупна површина објеката износи P=2.326,60 m2) Земљиште на ком је фабрика изграђена,површине 10ха,87а, 89м2, бр.парцеле 3573, лист непокретности 1783 К.О. Дорослово Комплетан списак имовине стечајног дужника која је предмет продаје, детаљно је приказан у продајној документацији. Јавно надметање ће се одржати дана 02.03.2018. године,у 15.00 часова, на адреси: Адвокатска канцеларија Карановић & Николић о.а.д. Ресавска бр.23, спрат 8б ,11000 Београд.

Contact info

Contact person: Иван Петровић, стечајни управник, поштански преградак 33, 21137 Нови Сад
Contact phone: 063/538-076
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014