Last database update: 19.11.2018 - 20:44


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: AGRO SYSTEM
Place: Параћин
Ad publication date: 28.12.2017
Sale date: 26.02.2018
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00

Ad documentBankruptcy information

Sale asset:

Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. Јавно отварање понуда одржаће се дана 26.02.2018. године у 12:00 часова (15 минута по истаку времена за предају понуда) у просторијама на адреси Београдска 6, Параћин, у присуству комисије формиране Одлуком стечајног управника и уз присуство представника понуђача.

Contact info

Contact person: Славица Радисавчевић, стечајни управник
Contact phone: 063-635578, 034-370488, 066-6355788
Contact e-mail: slavica.radisavcevic@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014