Last database update: 19.08.2018 - 14:38


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: Стечајна маса КОЛУБАРА-ОСЕЧЕНИЦА
Place: Мионица
Ad publication date: 20.12.2017
Sale date: 20.02.2018
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 596,869,705.00

Ad documentBankruptcy information

Sale asset:

Предмет продаје је стечајни дужник Привредно друштво за производњу,промет и услуге ,,Колубара- Осеченица'' д.о.о у стечају, 11.септембра 45, Мионица, матични број 07707576, ПИБ 101392389 . Јавна продаја одржаће се дана 20.02.2018. године у 12.15 часова (15 минута по истеку времена за предају понуда) на адреси: Привредног суда у Ваљеву, Карађорђева 48 А у присуству Комисије формиране одлуком стечајног управника и уз обавезно присуство представника свих учесника.

Contact info

Contact person: стечајни управник Миодраг Ћосић
Contact phone: 063 496237
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014