Last database update: 29.11.2018 - 10:18


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: Stečajna masa UTC COMPANY doo
Place: Београд
Ad publication date: 07.12.2017
Sale date: 17.01.2018
Sale type: Auction
Beginning price: 1,385,550.00

Ad documentBankruptcy information

Sale asset:

Предмет продаје чини следећа имовина: Потраживање од дужника „MPJ CONSULTING“ по основу промета краткорочних обвезница доспелих 18.06.2016 године. Јавно надметање се одржава 17.01.2018.године у 11:00 часова, у улици Пазинска бр. 6 у Београду. Регистрација учесника врши се на дан јавног надметања од 09:00 до 10:00 часова, на истој адреси.

Contact info

Contact person: Оливера Марковић
Contact phone: 011/2444 003
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014