Last database update: 29.11.2018 - 10:18


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ПРАХОВО - МЕГ
Place: Прахово
Ad publication date: 24.11.2017
Sale date: 17.01.2018
Sale type: Auction
Beginning price: 21,898,704.80

Ad documentBankruptcy information

Sale asset:

Предмет продаје : Објекти на к.п.бр 2136 КО Прахово, потес Лубеницешће, која је уписана у лист непокретности бр. 449 КО Прахово : Трафо станица 110/10 KW, број зграде 1, површине 281 м2, својина стечајног дужника, обим удела 1/1, спратност ПР Трафо станица 110/10 KW, број зграде 2, површине 203 м2, својина стечајног дужника, обим удела 1/1, спратност ПР Опрема:прикључак и постројења с комплетном електро опремом ТС 110/10 KW „Прахово“ која се налази у трафостаницама које су предмет продаје. Јавно надметање одржаће се дана 17.01.2018. године у 11:00 часова на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, 11000 Београд, Теразије 23, 3. спрат. Регистрација учесника почиње у 9:00 часова, а завршава се у 10:50 часова, 10 минута пре почетка јавног надметања, на истој адреси.

Contact info

Contact person: Повереник Саша Симић
Contact phone: 064/820-19-23
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014