Last database update: 07.12.2019 12:14


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ТОПЛАНА АД
Place: Крушевац
Ad publication date: 29.11.2019
Sale date: 10.01.2020
Sale type: Auction
Beginning price: 2,513,090.00

Ad documentBankruptcy information

Sale asset:

Предмет продаје је целокупна имовина стечајног дужника коју чини: ОБЈЕКТИ: - Остале зграде, Индустријска топлана која се налази на кат. парцели 1370/2 КО Дедина, уписана у Лист непокретности 841 КО Дедина као објекат бр. 1., површине 1.062 м2; - Остале зграде, Управна зграда која се налази на кат. парцели 1370/2 КО Дедина, уписана у Лист непокретности 841 КО Дедина као објекат бр. 2., површине 163 м2; - Помоћна зграда, Мазутна станица која се налази на кат. парцели 1370/2 КО Дедина, уписана у Лист непокретности 841 КО Дедина као објекат бр. 3., површине 36 м2 и - Помоћна зграда, Гаража која се налази на кат. парцели 1370/2 КО Дедина, уписана у Лист непокретности 841 КО Дедина као објекат бр. 4., површине 34 м2. ЗЕМЉИШТЕ: - Катастарска парцела 1370/2 КО Дедина, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, уписана у Лист непокретности 841 КО Дедина укупне површине 0.73.04 ха. Јавно надметање одржаће се дана 10.01.2020. године у 12:00 часова у просторијама стечајног управника на адреси: улица Цара Душана број 20 локал 4, Краљево. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 10:00 до 11:50 часова, на истој адреси.

Contact info

Contact person: стечајни управник Мирко Петровић
Contact phone: 064.32.44.577
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014