Last database update: 07.12.2019 12:16


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ONCE
Place: Београд
Ad publication date: 25.11.2019
Sale date: 22.01.2020
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 987,787,080.00

Ad documentBankruptcy information

Sale asset:

Продаја стечајног дужника као правног лица. Најважнија имовина која се продаје у склопу правног лица представља: Објекат бр. 1 - породична стамбена зграда, Објекат бр. 2 - шупа, помоћна зграда и Објекат бр. 3 - породична стамбена зграда, који се налазе у Булевару краља Александра бр. 405 и 405а, на катастарским парцелама број 5030/1 површине 7.923 m², као икатастарске парцеле 5030/3 површине 155 m², 5030/4 површине 799 m², 5031/3 површине 31 m², 5031/4 површине 205 m², 5034/3 површине 49 m², 5034/4 површине 193 m, све уписано у изводу из ЛН бр. 4709 од 21.08.2019. године. Јавно отварање понуда одржаће се дана 22.01.2020. године у 12:00 часова на адреси Београд, Теразије бр. 31, М/С Београд, у присуству Комисије формиране одлуком стечајног управника и уз присуство представника свих понуђача.

Contact info

Contact person: стечајни управник Мирко Боровчанин
Contact phone: + 381 11 33 41 282
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014