Last database update: 13.11.2019 11:22


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: Стечајна маса ЗЛАТИБО2Р ВОДА
Place: Суботица
Ad publication date: 07.10.2019
Sale date: 15.11.2019
Sale type: Auction
Beginning price: 7,011,491.00

Ad documentBankruptcy information

Sale asset:

Предмет продаје: Машине (допунски део производног погона) по спецификацији у продајној документацији. Јавно надметање ће се одржати 15.11.2019. у 12:00 часова на адреси Васе Стајића 11/56 у Суботици.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Бранка Ћопић
Contact phone: 024 572 481, 065 572 00 37
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014