Last database update: 19.11.2019 09:26


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE
Place: Београд
Ad publication date: 03.10.2019
Sale date: 14.11.2019
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 40,439,357.60

Ad documentBankruptcy information

Sale asset:

Предмет продаје јесте имовина коју чини: Удео у привредном друштву „Diners Club International Montenegro“ доо Подгорица, Република Црна Гора. Јавно отварање понуда са тендером са побољшањем одржаће се дана 14.11.2019. године, у 12:00 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) у просторијама стечајног дужника у Београду, ул. Баба Вишњина бр. 26, у присуству Комисије за отварање понуда. Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда.

Contact info

Contact person: стечајни управник Милош Бакић
Contact phone: +381 11 344-18-65
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014