Last database update: 16.09.2019 10:27


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: РАДИО ОБРЕНОВАЦ
Place: Обреновац
Ad publication date: 06.09.2019
Sale date: 15.10.2019
Sale type: Auction
Beginning price: 989,625.00

Ad documentBankruptcy information

Sale asset:

Предмет продаје: Опрема за производњу и емитовање радио програма, према спецификацији из извештаја о процени вредности опреме стечајног дужника. Јавно надметање одржаће се дана 15.10.2019. године у 11:00 часова по београдском времену (GMT+2) на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије бр. 23, III спрат, Симпо сала. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09:00 до 10:50 часова по београдском времену (GMT+2), на истој адреси.

Contact info

Contact person: Повереник Вероника Бараћ
Contact phone: 063/355-605 и 060/355-60-55
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014