Last database update: 23.08.2019 07:53


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: БЕРКО
Place: Мол
Ad publication date: 12.08.2019
Sale date: 13.09.2019
Sale type: Auction
Beginning price: 55,000.00

Ad documentBankruptcy information

Sale asset:

Предмет продаје: Готови производи: - машина са 14 обрадних јединица ком 1. Јавно надметање одржаће се дана 13.09.2019. године у 12 часова на адреси седишта стечајног дужника: Мол, Ђуре Даничића 35. Регистрација учесника почиње у 11.20 часова, а завршава се у 11:50 часова, на истој адреси.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Доко Мирослав
Contact phone: 063/509-741
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014