Last database update: 22.11.2019 03:13


Sednice disciplinskog veća – 2012. godina ENG

I

I sednica disciplinskog veća ALSU u 2012. godini održana je 13. januara 2012. godine u prostorijama ALSU sa početkom u 12 časova.

Sednici su prisustvovalodisciplinsko veće u punom sastavu.

Na sednici je razmotreno ukupno3predmeta formiranih po predlozima supervizora za pokretanje disciplinskog postupka.

U tri razmatrana predmeta bila je zakazana usmena rasprava, koja je u jednom predmetu odložena zbog opravdanog izostanka stečajnog upravnika.

U dva predmeta je držana usmena rasprava.

Po održanoj usmenoj raspravi u jednom predmetu disciplinsko veće je zaključilo da je potrebno dopuniti dokazni postupak i zatražiti od stečajnog upravnika dostavu dodatne dokumentacije.

Disciplinsko veće je donelo konačnu odluku u 1 razmatranom predmetu.

Utvrđene su nepravilnosti u radu stečajnih upravnika koje su kvalifikovane kao teže povrede dužnosti.

Za utvrđenu težu povredu dužnosti izrečena je sledeća mera:

 • novčana kazna u iznosu od 400.000,00 dinara.

II

II sednica disciplinskog veća ALSU u 2012. godini održana je 27. januara 2012. godine u prostorijama ALSU sa početkom u 14,45 časova.

Sednici je prisustvovalo disciplinsko veće u punom sastavu.

Na sednici je razmotreno ukupno 5 predmeta formiranih po predlozima supervizora za pokretanje disciplinskog postupka.

U 2 predmeta veće je zaključilo da je potrebno dopuniti dokazni postupak, te su pozvani nadležni supervizori da isto učine.

Disciplinsko veće je donelo konačnu odluku u 3 razmatrana predmeta.

Utvrđene su nepravilnosti u radu stečajnih upravnika koje su kvalifikovane kao teža povreda dužnosti u jednom predmetu, a lakša povreda dužnosti u dva predmeta.

Za utvrđenu težu povredu dužnosti izrečena je sledeća mera:

 • oduzimanje licence -1 predmet.

Za utvrđene lakše povrede dužnosti izrečene su sledeće mere:

 • opomena i novčana kazna u iznosu od 30.000,00 dinara – 2 predmeta.

III

III sednica disciplinskog veća ALSU u 2012. godini održana je 10. februara 2012. godine u prostorijama ALSU sa početkom u 12,30 časova.

Sednici su prisustvovalodisciplinsko veće u punom sastavu.

Na sednici je razmotreno ukupno 6 predmeta formiranih po predlozima supervizora za pokretanje disciplinskog postupka.

U jednom predmetu je odlučeno da se održi usmena rasprava. Ista je zakazana za 24. februar 2012. godine u 12 časova.

U jednom predmetu je održana usmena rasprava.

Disciplinsko veće je donelo konačnu odluku u 5 razmatranih predmeta.

Utvrđene su nepravilnosti u radu stečajnih upravnika koje su kvalifikovane kao teža povreda dužnosti u tri predmetua a lakša povreda dužnosti u dva predmeta.

Za utvrđenu težu povredu dužnosti izrečene su sledeće mera:

 • oduzimanje licence -1 predmet;
 • javna opomena i novčana kazna u iznosu od 200.000,00 dinara – 1 predmet;
 • novčana kazna u iznosu od 800.000,00 dinara -1 predmet.

Za utvrđene lakše povrede dužnosti izrečene su sledeće mere:

 • novčana kazna u iznosu od 100.000,00 dinara – 1 predmet;
 • opomena – 1 predmet.

IV

IV sednica disciplinskog veća ALSU u 2012. godini održana je 9. marta 2012. godine u prostorijama ALSU sa početkom u 12,30 časova.

Sednici je prisustvovalo disciplinsko veće u punom sastavu.

S obzirom na to da je prethodnom sazivu disciplinskog veća istekao mandat 28. februara 2012. godine, te da je imenovano disciplinsko veće u novom sastavu, to je sednica započela konstituisanjem disciplinskog veća u novom sastavu i dogovorom o načinu rada.

U daljem toku sednica je imala radni karakter.

Na sednici je razmotreno ukupno11 predmeta formiranih po predlozima supervizora za pokretanje disciplinskog postupka.

U dva predmeta je odlučeno da se održi usmena rasprava.

Usmene rasprave su zakazane za 23. mart 2012. godine i 6. april 2012. godine sa početkom u 12 sati.

U pogledu jednog predmeta je konstatovano da su u međuvremenu protiv istog stečajnog upravnika pokrenuta još dva disciplinska postupka. S obzirom da u dva novopokrenuta postupka nisu ispunjeni procesni uslovi za odlučivanje, veće je odlučilo da se zastane sa odlučivanjem u navedenom predmetu da bi se na narednoj sednici svi pokrenuti postupci spojili radi donošenja jedne odluke.

U jednom predmetu je odlučivanje odloženo s obzirom na nove činjenice.

U jednom predmetu je od supervizora zatražena dopuna izveštaja.

Disciplinsko veće je donelo konačnu odluku u šest razmatranih predmeta.

Utvrđene su nepravilnosti u radu stečajnih upravnika koje su kvalifikovane kao teža povreda dužnosti u jednom predmetu, a lakša povreda dužnosti u pet predmeta.

Za utvrđenu težu povredu dužnosti izrečena je sledeća mera:

 • javna opomena i novčana kazna u iznosu od 500.000,00 dinara – 1 predmet.

Za utvrđene lakše povrede dužnosti izrečene su sledeće mere:

 • opomena i novčana kazna od 20.000,00 dinara – 1 predmet;
 • opomena i novčana kazna od 10.000,00 dinara – 2 predmeta;
 • novčana kazna u iznosu od 10.000,00 dinara – 1 predmet;
 • opomena – 1 predmet.

V

V sednica disciplinskog veća ALSU u 2012. godini održana je 23. marta 2012. godine u prostorijama ALSU sa početkom u 12,30 časova.

Sednici je prisustvovalo disciplinsko veće u punom sastavu.

Na sednici je razmotreno ukupno 9 predmeta formiranih po predlozima supervizora za pokretanje disciplinskog postupka.

Usmena rasprava zakazana za 23. mart 2012. godine u 12 sati nije održana. Nova usmena rasprava je zakazana za 6. april 2012. godine u 14 sati.

Disciplinsko veće je doneo zaključak da se tri discipinska postupka koja se vode protiv istog stečajnog upravnika spoje i da se održi usmena rasprava koja je zakazana za 6. april 2012. godine u 13 sati.

Disciplinsko veće je donelo konačnu odluku u 5 razmatranih predmeta.

Discipinsko veće je u dva predmeta donelo odluku o obustavi postupka i to:

 • u jednom predmetu je postupak obustavljen iz procesnih razloga;
 • u jednom predmetu je postupak obustavljen jer je disciplinsko veće utvrdilo da u postupanju stečajnog upravnika nema nepravilnosti.

U tri predmeta je disciplinsko veće utvrdilo da su stečajni upravnici učinili nepravilnosti i donelo odluku o izricanju mere.

Utvrđene su nepravilnosti u radu stečajnih upravnika koje su kvalifikovane kao teža povreda dužnosti u jednom predmetu,a lakša povreda dužnosti u dva predmeta.

Za utvrđenu težu povredu dužnosti izrečenaje mera:

 • javna opomena i novčana kazna u iznosu od 200.000,00 dinara – 1 predmet.

Za utvrđene lakše povrede dužnosti izrečene su sledeće mere:

 • opomena i novčana kazna od 10.000,00 dinara – 2 predmeta.

VI

VI sednica disciplinskog veća ALSU u 2012. godini održana je 6. aprila 2012. godine u prostorijama ALSU sa početkom u 12,00časova.

Sednici su prisustvovalodisciplinsko veće u punom sastavu.

Na sednici je razmotreno ukupno 3 predmeta formiranih po predlozima supervizora za pokretanje disciplinskog postupka.

Održane su dve usmene rasprave i to rasprave zakazane za 12,00 časova i za 14,00 časova.

Usmena rasprava zakazana za 6. april 2012. godine u 13,00 sati nije održana. Nova usmena rasprava je zakazana za 20. april 2012. godine.

Disciplinsko veće je donelo konačnu odluku u2 razmatrana predmeta.

Utvrđene su nepravilnosti u radu stečajnih upravnika koje su kvalifikovane kao teža povreda dužnosti u oba razmatrana predmeta.

Za utvrđenu težu povredu dužnosti izrečenaje mera:

 • oduzimanja licence- 2 predmeta.

VII

VII sednica disciplinskog veća ALSU u 2012. godini održana je 20. aprila 2012. godine u prostorijama ALSU sa početkom u 13,30časova.

Na sednici je razmotreno ukupno 7 predmeta formiranih po predlozima supervizora za pokretanje disciplinskog postupka.

Usmena rasprava zakazana za 20. april 2012. godine u 12 sati nije održana. Nova usmena rasprava će naknadno biti zakazana.

U jednom razmatranom predmetu je odlučeno da se održi usmena rasprava koja je zakazana za 11. maj 2012. godine.

Disciplinsko veće je doneo zaključak da se dva disciplinska postupka koja se vode protiv istog stečajnog upravnika spoje radi donošenja jedne odluke.

Disciplinsko veće je donelo konačnu odluku u4 razmatrana predmeta.

U istim predmetima je disciplinsko veće utvrdilo da su stečajni upravnici učinili nepravilnosti i donelo odluku o izricanju mere.

Utvrđene su nepravilnosti u radu stečajnih upravnika koje su kvalifikovane kao teža povreda dužnosti u tri predmeta,a lakša povreda dužnosti u jednom predmetu.

Za utvrđeneteže povrede dužnosti izrečenesu mere:

 • javna opomena i novčana kazna u iznosu od 200.000,00 dinara- 2 predmeta;
 • javna opomena i novčana kazna od 300.000,00 dinara-1 predmet.

Za utvrđenu lakšu povredu dužnosti izrečene su sledeće mere:

 • javna opomena i novčana kazna od 50.000,00 dinara-1 predmet.

VIII

VIII sednica disciplinskog veća ALSU u 2012. godini održana je 16. maja 2012. godine u prostorijama ALSU sa početkom u 13,00 časova.

Na sednici je razmotreno ukupno 8 predmeta formiranih po predlozima supervizora za pokretanje disciplinskog postupka.

S obzirom na to da usmena rasprava zakazana za 11. maj 2012. godine nije održana, u tom predmetu je zakazana usmena rasprava za 8. jun 2012. godine u 12,00 časova.

U jednom razmatranom predmetu je odlučeno da se održi usmena rasprava koja je zakazana za 22. jun 2012. godine.

Disciplinsko veće je donelo zaključak da se dva disciplinska postupka koja se vode protiv istog stečajnog upravnika spoje radi donošenja jedne odluke. U istom predmetu je zakazana usmena rasprava za 1. jun 2012. godine.

U jednom razmatranom predmetu veće je donelo zaključak da se od supervizora zatraže dodatne informacije.

Disciplinsko veće je donelo konačnu odluku u 3 razmatrana predmeta.

U istim predmetima je disciplinsko veće utvrdilo da su stečajni upravnici učinili nepravilnosti i donelo odluku o izricanju mere.

Utvrđene su nepravilnosti u radu stečajnih upravnika koje su kvalifikovane kao teža povreda dužnosti u jednom predmetu, a kao lakša povreda dužnosti u dva predmeta.

Za utvrđenu težu povredu dužnosti izrečene su mere:

 • javna opomena i novčana kazna u iznosu od 800.000,00 dinara- 1 predmet;

Za utvrđene lakše povrede dužnosti izrečene su sledeće mere:

 • opomena i novčana kazna od 20.000,00 dinara-1 predmet;
 • javna opomena-1 predmet.

IX

IX sednica disciplinskog veća ALSU u 2012. godini održana je 1. juna 2012. godine u prostorijama ALSU sa početkom u 12,00 časova.

Na sednici je rešavano nekoliko pitanja u vezi postupanja disciplinskog veća u pojedinim situacijama.

Razmatran je jedan predmet.

U istom predmetu je držana usmena rasprava koja je počela u 13,00 sati.

Usmena rasprava je okončana u 18,00 sati.

Disciplinsko veće je odučilo da donošenje odluke u toj disciplinsko pravnoj stvari odloži za narednu sednicu veća.

X

X sednica disciplinskog veća ALSU u 2012. godini održana je 8. juna 2012. godine u prostorijama ALSU sa početkom u 12,00 časova.

Na sednici je razmotreno ukupno 8 predmeta formiranih po predlozima supervizora za pokretanje disciplinskog postupka.

Usmena rasprava zakazana za 8. jun 2012. godine u 12,00 sati u jednom discipinskom postupku nije održana i ista će biti naknadno zakazana.

U jednom razmatranom predmetu veće je odlučilo da se postupak ponovi.

U ponovljenom postupku veće je odlučilo da doneto rešenje o izricanju mere zbog lakše povrede dužnosti ostaje na snazi.

Disciplinsko veće je donelo konačnu odluku u 6 razmatranih predmeta.

U pogledu 2 razmatrana predmeta vođen je jedinstveni postupak s obzirom na to da su postupci spojeni, te je doneta jedna odluka.

U svim predmetima o kojima je odlučeno konačnom odlukom disciplinsko veće je utvrdilo da su stečajni upravnici učinili nepravilnosti i donelo odluku o izricanju mere.

Utvrđene su nepravilnosti u radu stečajnih upravnika koje su kvalifikovane kao teža povreda dužnosti .

Za utvrđenu težu povredu dužnosti izrečene su mere:

 • javna opomena i novčana kazna u iznosu od 300.000,00 dinara – 2 predmeta (spojeni postupci)
 • javna opomena i novčana kazna u iznosu od 250.000,00 dinara -1 predmet
 • javna opomena i novčana kazna u iznosu od 150.000,00 dinara – 2 predmeta
 • novčana kazna od 150.000,00 dinara – 1 predmet

XI

XI sednica disciplinskog veća ALSU u 2012. godini održana je 22. juna 2012. godine u prostorijama ALSU sa početkom u 12,00 časova.

Na sednici je razmotreno ukupno 8 predmeta formiranih po predlozima supervizora za pokretanje disciplinskog postupka.

Usmena rasprava zakazana za 22. jun 2012. godine u 12,00 sati u jednom discipinskom postupku nije održana i ista je zakazana za 6. jul 2012. godine u 12,00 sati.

U jednom razmatranom predmetu veće je odlučilo da zakaže usmenu raspravu za 24. avgust 2012. godine u 12,00 sati.

U jednom predmetu discipinsko veće je zbog objektivnih razloga produžilo rok za izjašnjenje stečajnog upravnika na podneti izveštaj sa predlogom za pokretanje disciplinskog postupka.

Disciplinsko veće je donelo konačnu odluku u 5 razmatranih predmeta.

U svim predmetima o kojima je odlučeno konačnom odlukom disciplinsko veće je utvrdilo da su stečajni upravnici učinili nepravilnosti i donelo odluku o izricanju mere.

U jednom predmetu obustavljen je postupak.

U 4 predmeta utvrđene su nepravilnosti u radu stečajnih upravnika koje su kvalifikovane: kao teža povreda dužnosti u 1 predmetu, a kao lakša povreda dužnosti u 3 predmeta.

Za utvrđenu težu povredu dužnosti izrečene su mere:

 • javna opomena i novčana kazna u iznosu od 200.000,00 dinara – 1 predmet.

Za utvrđenu lakšu povredu dužnosti izrečene su mere:

 • opomena i novčana kazna u iznosu od 30.000,00 dinara – 1 predmet;
 • opomena i novčana kazna u iznosu od 50.000,00 dinara – 1 predmet;
 • novčana kazna od 50.000,00 dinara – 1 predmet.

XII

XII sednica disciplinskog veća ALSU u 2012. godini održana je 17. avgusta 2012. godine u prostorijama ALSU sa početkom u 13,00 časova.

Na sednici su razmatrana pitanja koja zahtevaju hitnost u postupanju. Razmatran jepredmet u kome je Upravni sud doneo presudu kojom je uvažio tužbu, poništio rešenje disciplinskog veća Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i predmet vratio tuženom organu na ponovno odlučivanje. Postupajući po navedenoj odluci Upravnog suda disciplinsko veće je u ponovnom postupku odlučivalo i donelo odluku.

Takođe je odlučeno da se sednica veća, odnosno usmena rasprava koja je zakazana za 24. avgust 2012. godine odloži, iz objektivnih razloga, a da će se sledeća naknadno zakazati.

XIII

XIII sednica disciplinskog veća u 2012. godini, održana je 30. oktobra 2012. godine u prostorijama ALSU sa početkom u 12,00 časova.

Po konstatovanju izmena u sastavu veća, te upoznavanju članova sa brojem i statusom predmeta koji su u toku, disciplinsko veće je nakon razmatranja odlučilo da se u jednom predmetu odredi prekid postupka i utvrdilo dnevni red naredne sednice.

Sledeća sednica disciplinskog veća zakazana je za 6. novembar 2012. godine.

XIV

XIV sednica disciplinskog veća ALSU u 2012. godini održana je 6. novembra 2012. godine u prostorijama ALSU sa početkom u 12,05 časova.

Na sednici je razmatrano pet disciplinskih predmeta.

Disciplinsko veće je zaključilo da je u jednom predmetu potrebno da se zakaže i održi usmena rasprava.

U jednom predmetu odlučeno je da se disciplinski postupak obustavi.

U tri predmeta utvrđene su nepravilnosti u radu stečajnih upravnika i donete odgovarajuće odluke.

Sledeća sednica disciplinskog veća zakazana je za 13. novembar 2012. godine.

XV

XV sednica disciplinskog veća ALSU u 2012. godini održana je 13. novembra 2012. godine u prostorijama ALSU sa početkom u 12,15 časova.

Na sednici je razmatrano i odlučeno u tri disciplinska predmeta, pri čemu je u dva predmeta odlčučivano u ponovnom postupku. U sva tri predmeta utvrđene su nepravilnosti u radu stečajnih upravnika i donete odgovarajuće odluke.

Pored toga, usmena rasprava koja je u jednom predmetu bila zakazana odložena je iz razloga što nisu bili ispunjeni procesni uslovi za držanje usmene rasprave.

Sledeća sednica disciplinskog veća zakazana je za 20. novembar 2012. godine.

XVI

XVI sednica disciplinskog veća ALSU u 2012. godini održana je 27. novembra 2012. godine u prostorijama ALSU sa početkom u 12,07 časova.

Na sednici je u jednom predmetu održana usmena rasprava, a u jednom predmetu usmena rasprava je odložena iz razloga što nisu bili ispunjeni procesni uslovi za držanje usmene rasprave.

Na sednici je razmatrano i odlučeno u ukupno četiri disciplinska predmeta. U sva četiri predmeta utvrđene su nepravilnosti u radu stečajnih upravnika i donete odluke.

XVII

XVII sednica disciplinskog veća ALSU u 2012. godini održana je 28. decembra 2012. godine u prostorijama ALSU sa početkom u 12,15 časova.

Na sednici je razmatrano i odlučeno u ukupno tri disciplinska predmeta. U sva tri predmeta utvrđene su nepravilnosti u radu stečajnih upravnika i donete odluke.

XVIII

XVIII седница дисциплинског већа АЛСУ одржана је 16. јануара 2013. године у просторијама АЛСУ са почетком у 14,50 часова.

На седници је разматранo и одлучено у једном предмету.

This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014