Last database update: 18.11.2019 05:27


Quarterly Reports

Number of search results: 39,100


Report for period : January - March -2015


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УСЛУГЕ, ПРЕРАДУ ЖИТАРИЦА, ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА, ТЕСТЕНИНЕ И СКРОБАРСКИХ ПРОИЗВОДА АД КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА СУБОТИЦА, ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1

Court: Привредни суд у Суботици, Bankruptcy case number: Ст.520/2010, Bankruptcy trustee: Зоран Стојановић, Debtors tax number: 100846314, Debtors registry code: 08022542, Status: Active

Report for period : January - March -2015


VELEFARM-PROLEK друштво са ограниченом одговорношћу за промет лековима и другим медицинским производима Београд (Вождовац)

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 2 Ст.бр.2738/2012, Bankruptcy trustee: Душан Драгојловић, Debtors tax number: 101736350, Debtors registry code: 17202090, Status: Active

This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014