Last database update: 22.08.2017 - 22:21


Quarterly Reports

Number of search results: 17,595


Report for period : July - September -2017


Предузеће за производњу спољну и унутрашњу трговину инжењеринг и градјевинске радове KAIROS-POWER-ENERGY ДОО Београд - у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 2. Ст. 39/2017, Bankruptcy trustee: Оливера Јовановић, Debtors tax number: 103568266, Debtors registry code: 17544543, Status: Active

This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014