Last database update: 21.03.2018 - 13:54


Quarterly Reports

Number of search results: 24,048


Report for period : October - December -2017


БИОПРОМ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА, ТРГОВИНУ, УГОСТИТЕЉСТВО И УСЛУГЕ ДОО БОВАН-АЛЕКСИНАЦ - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Нишу, Bankruptcy case number: 1. Ст.68/2011, Bankruptcy trustee: Гордана Јовановић, Debtors tax number: 104099058, Debtors registry code: 07364105, Status: Active

Report for period : October - December -2017


ЦРВЕНА ЗВЕЗДА КОНЗОРЦИЈУМ ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У ДОМАЋЕМ И СПОЉНОТРГОВИНСКОМ ПРОМЕТУ РОБА И УСЛУГА БЕОГРАД, ЉУТИЦЕ БОГДАНА 1А

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 2.Ст.бр.3298/2010, Bankruptcy trustee: Бранко Мијанац, Debtors tax number: 102260948, Debtors registry code: 17303058 , Status: Closed

This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014