Last database update: 22.01.2019 - 3:27


Quarterly Reports

Number of search results: 33,156


Report for period : October - December -2018


ТЕРМОКЛИМА-ИНЖЕЊЕРИНГ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИНСТАЛАТЕРСКО ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ ЗРЕЊАНИН, МИХАЈЛОВАЧКИ ДРУМ ББ

Court: Привредни суд у Зрењанину, Bankruptcy case number: Ст.17/2018, Bankruptcy trustee: Милица Богуновић, Debtors tax number: 111161361, Debtors registry code: 27007465, Status: Active

Report for period : October - December -2018


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА ВАТРОТЕХНИЧКЕ, ИЗОЛАТЕРСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ ТЕРМОМОНТ СА ПО ПАНЧЕВО, ПРВОМАЈСКА ББ

Court: Привредни суд у Панчеву, Bankruptcy case number: Ст.348/2011, Bankruptcy trustee: , Debtors tax number: 101055523 , Debtors registry code: 08249105, Status: Active

This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014