Last database update: 22.04.2017 - 8:26

Low-Value Public Procurement – (serbian only)

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) Agencija za licenciranje stečajnih upravnika objavljuje podatke i dokumenta postupaka javnih nabavki koje sprovodi.

pdf  Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki u ALSU

Microsoft-Word-2013-icon  Plan javnih nabavki za 2017. godinu

R.
br.
Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
1.Javna nabavka male vrednosti – nabavka dobara – goriva (bezolovni benzin i evro dizel) za motorna vozila za potrebe Agencije
JND MV 1/2017
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.02.2017.
do 12 h
2.Javna nabavka male vrednosti – nabavka dobara – potrošni kancelarijski materijal za potrebe Agencije
JND MV 2/2017
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.03.2017.
do 13 h
3.Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga – fiksne telefonije za potrebe Agencije
JNU MV 3/2017
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Pitanja i odgovori 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.03.2017.
do 12 h
4.Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga – mobilne telefonije za potrebe Agencije
JNU MV 4/2017
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.03.2017.
do 10 h
5.Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga – održavanje (servis i popravka) vozila Agencije
JNU MV 5/2017
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Ispravka konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora za Partiju 1

Odluka o obustavi postupka za Partiju 2

Obaveštenje o obustavi postupka za Partiju 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
23.03.2017.
do 12h
6.Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga – održavanje (servisiranje i popravka) vozila Agencije JNU MV 5/2017 - ponovljeni postupak za Partiju broj 2Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija
24.04.2017.
do 12h

Javne nabavke

Javne nabavke u pregovaračkom postupku bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda


Javne nabavke za 2016. godinu


Javne nabavke za 2015. godinu


Javne nabavke za 2014. godinu


This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014