Последње освежавање базе података: 23.10.2019 11:26


Чланови дисциплинског већа 2014. година

У складу са Правилником о саставу и начину именовања дисциплинског већа Управни одбор Агенције за лиценцирање стечајних управника, именовао је дисциплинско веће Агенције за лиценцирање стечајних управника на период од годину дана, почев од 17. јуна 2014. године, у следећем саставу:

  1. Члан дисциплинског већа, Миладин Маглов, дипломирани правник, Министарство привреде, врши дужност председника дисциплинског већа;
  2. Члан дисциплинског већа, Владимир Павловић, дипломирани економиста, Министарство привреде, у одсутности Миладина Маглова, врши дужност председника дисциплинског већа;
  3. Члан дисциплинског већа, Милош Бојовић, дипломирани економиста, Агенција за лиценцирање стечајних управника;
  4. Члан дисциплинског већа, Бранкица Накић, дипломирани правник, Агенција за лиценцирање стечајних управника;
  5. Члан дисциплинског већа, Јелица Вуколић, дипломирани економиста, лиценцирани стечајни управник.

У случају спречености било којег од чланова дисциплинског већа Миладина Маглова или Милице Лукешевић из Министарства привреде, именују се њихови заменици:

  1. Заменик члана дисциплинског већа, Александра Цвијовић, Министарство привреде;
  2. Заменик члана дисциплинског већа, Ема Крактус, Министарство привреде.

У случају спречености било којег од чланова дисциплинког већа Милоша Бојовића или Бранкице Накић из Агенције за лиценцирање стечајних управника, именују се њихови заменици:

  1. Заменик члана дисциплинског већа, Бојана Мирковић, дипломирани економиста, Агенција за лиценцирање стечајних управника;
  2. Заменик члана дисциплинског већа, Јовица Тодић, дипломирани правник, Агенција за лиценцирање стечајних управника.

У случају спречености члана дисциплинског већа Јелице Вуколић, лиценцираног стечајног управника, именује се његов заменик:

  1. Заменик члана дисциплинског већа, Слободан Томић, дипломирани економиста, лиценцирани стечајни управник.

Секретар Дисциплинског већа је Љиљана Бановић, дипломирани правник.

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014