Последње освежавање базе података: 08.12.2019 02:43


Чланови дисциплинског већа 2013. година

У складу са Правилником о саставу и начину именовања дисциплинског већа Управни одбор Агенције за лиценцирање стечајних управника, именовао је дисциплинско веће Агенције за лиценцирање стечајних управника на период од годину дана, почев од 1. марта 2013. године, у следећем саставу:

  1. Члан дисциплинског већа, Душан Вуковић, дипломирани правник, Министарство финансија и привреде, врши дужност председника дисциплинског већа;
  1. Члан дисциплинског већа, Александар Воштић, дипломирани правник, Министарство финансија и привреде, у одсутности Душана Вуковића, врши дужност председника дисциплинског већа;
  1. Члан дисциплинског већа, Мирјана Глојер, дипломирани економиста, Агенција за лиценцирање стечајних управника;
  1. Члан дисциплинског већа, Јовица Тодић, дипломирани правник, Агенција за лиценцирање стечајних управника;
  1. Члан дисциплинског већа, Драган Пешић, дипл. инг. текстилне технологије, лиценцирани стечајни управник.

У случају спречености било којег од чланова дисциплинског већа Душана Вуковића или Александра Воштића из Министарства финансија и привреде, именују се њихови заменици:

  1. Заменик члана дисциплинског већа, Драгомир Матовић, дипломирани правник, Министарство финансија и привреде;
  2. Заменик члана дисциплинског већа, Андријана Стојковић, дипломирани правник, Министарство финансија и привреде.

У случају спречености било којег од чланова дисциплинког већа Мирјане Глојер или Јовице Тодића из Агенције за лиценцирање стечајних управника, именују се њихови заменици:

  1. Заменик члана дисциплинског већа, Бојана Мирковић, дипломирани економиста, Агенција за лиценцирање стечајних управника;
  2. Заменик члана дисциплинског већа, Силвана Вељковић, дипломирани правник, Агенција за лиценцирање стечајних управника.

У случају спречености члана дисциплинског већа Драгана Пешића, лиценцираног стечајног управника, именује се његов заменик:

  1. Заменик члана дисциплинског већа, Боривој Поповић, магистар техничких наука, лиценцирани стечајни управник.

Секретар Дисциплинског већа је Љиљана Бановић, дипломирани правник.

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014