Последње освежавање базе података: 07.12.2019 10:10


Чланови дисциплинског већа 2012. година

У складу са Правилником о саставу и начину именовања дисциплинског већа Управни одбор Агенције за лиценцирање стечајних управника, именовао је дисциплинско веће Агенције за лиценцирање стечајних управника у следећем саставу:

  1. Члан дисциплинског већа, Душан Вуковић, дипломирани правник, Министарство финансија и привреде, врши дужност председника дисциплинског већа;
  2. Члан дисциплинског већа, Милун Тривунац, дипломирани економиста, Министарство финансија и привреде, у одсутности Душана Вуковића, врши дужност председника дисциплинског већа;
  3. Члан дисциплинског већа, Бојана Мирковић, дипломирани економиста, Агенција за лиценцирање стечајних управника;
  4. Члан дисциплинског већа, Јовица Тодић, дипломирани правник, Агенција за лиценцирање стечајних управника;
  5. Члан дисциплинског већа, Милан Стојановић, дипломирани економиста, лиценцирани стечајни управник.

У случају спречености било којег од чланова дисциплинског већа Душана Вуковића или Милуна Тривунца из Министарства финансија и привреде, именују се њихови заменици:

  1. Заменик члана дисциплинског већа, Андријана Стојковић, дипломирани правник, Министарство финансија и привреде;
  2. Заменик члана дисциплинског већа, Александар Воштић, дипломирани правник, Министарство финансија и привреде.

У случају спречености било којег од чланова дисциплинког већа Бојане Мирковић или Јовице Тодића из Агенције за лиценцирање стечајних управника, именују се њихови заменици:

  1. Заменик члана дисциплинског већа, Снежана Околишанов, дипломирани правник, Агенција за лиценцирање стечајних управника;
  2. Заменик члана дисциплинског већа, Силвана Вељковић, дипломирани правник, Агенција за лиценцирање стечајних управника.

У случају спречености члана дисциплинског већа Милана Стојановића, лиценцираног стечајног управника, именује се његов заменик:

  1. Заменик члана дисциплинског већа, Јелена Симић, дипломирани правник, лиценцирани стечајни управник.

Секретар Дисциплинског већа је Виолета Ристовић, дипломирани правник.

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014