Последње освежавање базе података: 23.06.2017 - 9:17


Bести

понедељак,09.03.15

Информативно-инструктивни семинар „ РЕОРГАНИЗАЦИЈА и УППР“ – март 2015

Информативно-инструктивни семинар „ РЕОРГАНИЗАЦИЈА и УППР“ који се одржава у суботу: 14. марта 2015. од 9,30 до 14,00 сати у РПК Нови Сад, Народног фронта 10/I Измене и допуне Закона о стечају, које су ступиле на снагу 13. августа 2014. године утицале су на примену института РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ. На овом семинару ће се посебна пажња посветити поступку реорганизације кроз досадашњу праксу,…

0
среда,04.03.15 REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG DANA 22.10.2016. GODINE

Нови испитни рокови за полагање стручног испита за добијање лиценце стечајног управника

Обавештавамо заинтересоване кандидате да Агенција планира да у 2015. години одржи два испитна рока за полагање стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника. Први испитни рок биће одржан крајем маја месеца 2015. године, а други испитни рок у октобру месецу 2015. године. Обавештење о тачном датуму, времену и месту одржавања сваког стручног испита у складу са Правилником…

0
уторак,03.03.15 statistika postupaka m

Објављена статистика стечајних поступака – март 2015

Објављени статистички подаци, којима располаже Агенција на дан 02.03.2015. године, о стечајним поступцима који су у току, отвореним стечајним поступцима у 2015. години, обустављеним стечајним поступцима, закљученим стечајним поступцима, просечном времену трајања стечајног поступка, броју стечајних поступака покренутих по Привредним судовима. На територији Републике Србије тренутно су у току 1864 стечајна поступка. У току 2015. години отворено је 31 стечајних…

0
понедељак,02.03.15

Листа активних стечајних управника против којих се не води дисциплински поступак и којима није изречена дисциплинска мера за тежу повреду дужности

У складу са чланом 2. ст. 4. и 6. Правилника о саставу и начину именовања дисциплинског већа Агенције за лиценцирање стечајних управника, објављује се Листа активних стечајних управника против којих се не води дисциплински поступак и којима није изречена дисциплинска мера за тежу повреду дужности. Са наведене листе, случајним одабиром бира се један члан и један заменик члана Дисциплинског већа….

0
уторак,24.02.15 vlada-republike-srbije

Програм рада и финансијски план АЛСУ за 2015. годину

На основу члана 42. Закона о јавним агенцијама (“Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 81/05 – исправка) и члана 43. став 2. Закона о Влади (“Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) Влада Републике Србије је донела решења о давању сагласности на програм рада и финансијски план…

0
20 / 32« ...10...1819202122...30...»
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014