Последње освежавање базе података: 19.11.2018 - 20:44


Јавне набавке мале вредности

У складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Агенција за лиценцирање стечајних управника објављује податке и документа поступака јавних набавки које спроводи.

pdf  Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у АЛСУ

pdf  Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2018. годину

pdf  План јавних набавки за 2018. годину

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – гориво (безоловни моторни бензин евро премијум BMB 95 и евро дизел) за моторна возила за потребе Агенције
ЈНД МВ 1/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
20.02.2018.
до 12 h
2.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – потрошни канцеларијски материјал за потребе Агенције
ЈНД МВ 2/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
23.2.2018.
до 13 h
3.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – мобилне телефоније за потребе Агенције
ЈНУ МВ 3/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
19.3.2018.
до 11 h
4.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – фиксне телефоније за потребе Агенције
ЈНУ МВ 4/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
19.3.2018.
до 11 h
5.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – одржавање (сервисирање и поправка) возила Агенције
ЈНУ МВ 5/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
26.3.2018.
до 12 h
6.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - Систематски преглед запослених у Агенцији за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 6/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка
19.04.2018.
до 10 h
7.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - Систематски преглед запослених у Агенцији за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 6а/2018 поновљени поступак
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
09.05.2018.
до 12 h
8.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - Одржавање хигијене пословног простора Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 8/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
16.05.2018.
до 13 h
9.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – гуме са пратећим услугама за моторна возила за потребе Агенције
ЈНД МВ 9/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
30.05.2018.
до 12 h
10.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – одржавање рачунарског софтвера ЕРС и РБМС Агенције ЈНУ МВ 10/2018Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
18.07.2018.
до 13 h
11.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - телекомуникационе услуге интернета за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 11/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измене и допуне конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
27.08.2018.
до 12 h
12.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - Услуга заштите имовине и физичко техничко обезбеђење за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 12/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
04.09.2018.
до 12 h


Јавне набавке

Јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда


Јавне набавке за 2017. годину


Јавне набавке за 2016. годину


Јавне набавке за 2015. годину


Јавне набавке за 2014. годину


 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014