Последње освежавање базе података: 28.01.2020 02:23


Јавне набавке мале вредности

У складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Агенција за лиценцирање стечајних управника објављује податке и документа поступака јавних набавки које спроводи.

pdf  Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у АЛСУ

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – гориво (деривати нафте) за моторна возила за потребе Агенције
ЈНД МВ 1/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
21.02.2019.
до 12 h
2.Јавна набавка мале вредности – набавка добара - канцеларијски материјал за потребе Агенције
ЈНД МВ 2/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
27.02.2019.
до 13 h
3.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - чување и складиштење пословне документације за потребе Агенције
ЈНУ МВ 3/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
11.03.2019.
до 12 h
4.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - мобилна телефонија (утрошак импулса) за потребе Агенције
ЈНУ МВ 4/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
19.03.2019.
до 11 h
5.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - фиксна телефонија за потребе Агенције
ЈНУ МВ 5/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
25.03.2019.
до 12 h
6.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - Одржавање хигијене пословног простора Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 7/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
22.05.2019.
до 13 h
7.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – одржавање софтвера ЕРС и РБМС
ЈНУ МВ 8/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
12.07.2019.
до 13 h
8.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - систематски преглед запослених у Агенцији за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 9/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Измене и допуне конкурсне документације 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
14.08.2019.
до 11 h
9.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - заштита имовине и физичко техничко обезбеђење за потребе Агенције
ЈНУ МВ 10/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
20.08.2019.
до 12 h
10.Јавна набавка мале вредности - набавка добара - рачунари и рачунарска опрема за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНД МВ 11/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
05.12.2019.
до 11 h
11.Јавна набавка мале вредности - набавка добара - софтвер за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНД МВ 12/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
25.12.2019.
до 12 h


Јавне набавке

Јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда


 

Јавне набавке за 2018. годину


Јавне набавке за 2017. годину


Јавне набавке за 2016. годину


Јавне набавке за 2015. годину


Јавне набавке за 2014. годину


 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014