Последње освежавање базе података: 24.04.2017 - 8:30

Јавне набавке мале вредности

У складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Агенција за лиценцирање стечајних управника објављује податке и документа поступака јавних набавки које спроводи.

pdf  Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у АЛСУ

pdf  План јавних набавки за 2017. године

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – гориво (безоловни бензин и евро дизел) за моторна возила за потребе Агенције
ЈНД МВ 1/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене конкурсне документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
22.02.2017.
до 12 h
2.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – потрошни канцеларијски материјал за потребе Агенције
ЈНД МВ 2/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
02.03.2017.
до 13h
3.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – фиксне телефоније за потребе Агенције
ЈНУ МВ 3/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
20.03.2017.
до 12h
4.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – мобилне телефоније за потребе Агенције
ЈНУ МВ 4/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
23.03.2017.
до 10h
5.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – одржавање (сервисирање и поправка) возила Агенције
ЈНУ МВ 5/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Исправка конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора за Партију 1

Одлука о обустави поступка за Партију 2

Обавештење о обустави поступка за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
23.03.2017.
до 12h
6.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – одржавање (сервисирање и поправка) возила Агенције ЈНУ МВ 5/2017 - поновљени поступак за Партију број 2Позив за подношење понуда

Конкурсна документација
24.04.2017.
до 12h


Јавне набавке

Јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда


Јавне набавке за 2016. годину


Јавне набавке за 2015. годину


Јавне набавке за 2014. годину


 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014