Последње освежавање базе података: 19.02.2019 - 6:36


Јавне набавке мале вредности

У складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Агенција за лиценцирање стечајних управника објављује податке и документа поступака јавних набавки које спроводи.

pdf  Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у АЛСУ

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – гориво (деривати нафте) за моторна возила за потребе Агенције
ЈНД МВ 1/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори
21.02.2019.
до 12 h
2.Јавна набавка мале вредности – набавка канцеларијског материјала за потребе Агенције
ЈНД МВ 2/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација
27.02.2019.
до 13 h


Јавне набавке

Јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда


 

Јавне набавке за 2018. годину


Јавне набавке за 2017. годину


Јавне набавке за 2016. годину


Јавне набавке за 2015. годину


Јавне набавке за 2014. годину


 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014