Последње освежавање базе података: 17.01.2018 - 6:12


Јавне набавке мале вредности

У складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Агенција за лиценцирање стечајних управника објављује податке и документа поступака јавних набавки које спроводи.

pdf  Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у АЛСУ

pdf  План јавних набавки за 2017. године

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – гориво (безоловни бензин и евро дизел) за моторна возила за потребе Агенције
ЈНД МВ 1/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене конкурсне документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
22.02.2017.
до 12 h
2.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – потрошни канцеларијски материјал за потребе Агенције
ЈНД МВ 2/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
02.03.2017.
до 13h
3.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – фиксне телефоније за потребе Агенције
ЈНУ МВ 3/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
20.03.2017.
до 12h
4.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – мобилне телефоније за потребе Агенције
ЈНУ МВ 4/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
23.03.2017.
до 10h
5.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – одржавање (сервисирање и поправка) возила Агенције
ЈНУ МВ 5/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Исправка конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора за Партију 1

Одлука о обустави поступка за Партију 2

Обавештење о обустави поступка за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
23.03.2017.
до 12h
6.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – одржавање (сервисирање и поправка) возила Агенције ЈНУ МВ 5/2017 - поновљени поступак за Партију број 2Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
24.04.2017.
до 12h
7.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – одржавање хигијене пословног простора Агенције ЈНУ МВ 6/2017Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
17.05.2017.
до 13h
8.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – гуме са пратећим услугама за возила Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНД МВ-8/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
06.06.2017.
до 12h
9.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - одржавање рачунарског софтвера ЕРС и РБМС
ЈНУ МВ 9/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
14.07.2017.
до 12h
10.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - телекомуникационе услуге интернета за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 10/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
04.08.2017.
до 12h
11.Јавна набавка мале вредности - набавка добара - рачунари и рачунарска опрема за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНД МВ 11/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
30.08.2017.
до 12h
12.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - Услуга заштите имовине и физичко техничко обезбеђење за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 12/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
01.09.2017.
до 12h
13.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - Систематски преглед запослених у Агенцији за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 13/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
31.10.2017.
до 12h


Јавне набавке

Јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда


Јавне набавке за 2016. годину


Јавне набавке за 2015. годину


Јавне набавке за 2014. годину


 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014