Последње освежавање базе података: 20.01.2020 10:06


Јавне набавке

У складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 16/15 и 68/15) Агенција за лиценцирање стечајних управника објавЉује податке и документа поступака јавних набавки које спроводи.

pdf  Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у АЛСУ

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка (отворени поступак) - набавка добара – моторна возила (путнички аутомобили) за потребе Агенције

ЈНД ОП 6/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документација

Допуне конкурсне документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
19.04.2019.
до 11 h

Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда


 

Јавне набавке за 2018. годину


Јавне набавке за 2017. годину


Јавне набавке за 2016. годину


Јавне набавке за 2015. годину


Јавне набавке за 2014. годину


 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014