Последње освежавање базе података: 07.12.2019 10:12


Чланови дисциплинског већа 2013. година – други сазив

У складу са Правилником о саставу и начину именовања дисциплинског већа Управни одбор Агенције за лиценцирање стечајних управника, именовао је дисциплинско веће Агенције за лиценцирање стечајних управника на период од годину дана, почев од 3. децембра 2013. године, у следећем саставу:

  1. Члан дисциплинског већа, Драган Вигњевић, дипломирани инг. саобраћајне струке, Министарство привреде, врши дужност председника дисциплинског већа;
  2. Члан дисциплинског већа, Иван Николић, дипломирани инг. технологије, Министарство привреде, у одсутности Драгана Вигњевића, врши дужност председника дисциплинског већа;
  3. Члан дисциплинског већа, Бојана Мирковић, дипломирани економиста, Агенција за лиценцирање стечајних управника;
  4. Члан дисциплинског већа, Снежана Околишанов, дипломирани правник, Агенција за лиценцирање стечајних управника;
  5. Члан дисциплинског већа, Драган Пешић, дипл. инг. текстилне технологије, лиценцирани стечајни управник.

У случају спречености било којег од чланова дисциплинског већа Драгана Вигњевића или Ивана Николића из Министарства привреде, именују се њихови заменици:

  1. Заменик члана дисциплинског већа, Добривоје Петровић, дипломирани економиста, Министарство привреде;
  2. Заменик члана дисциплинског већа, Зоран Стојановић, дипломирани правник, Министарство привреде.

У случају спречености било којег од чланова дисциплинког већа Бојане Мирковић или Снежане Околишанов из Агенције за лиценцирање стечајних управника, именују се њихови заменици:

  1. Заменик члана дисциплинског већа, Мирјана Глојер, дипломирани економиста, Агенција за лиценцирање стечајних управника;
  2. Заменик члана дисциплинског већа, Славко Прошић, дипломирани економиста, Агенција за лиценцирање стечајних управника.

У случају спречености члана дисциплинског већа Драгана Пешића, лиценцираног стечајног управника, именује се његов заменик:

  1. Заменик члана дисциплинског већа, Боривој Поповић, магистар техничких наука, лиценцирани стечајни управник.

Секретар Дисциплинског већа је Љиљана Бановић, дипломирани правник.

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014