Последње освежавање базе података: 09.08.2020 04:52
среда,28.10.15 studying-699485_1920

Усмени део испита за стечајне управнике у октобарском испитном року 2015.

Усмени део испита биће одржан дана 30. октобра 2015. године (петак) у терминима од 12.00 и 16.00 часова, и у суботу 31. октобра 2015. године (субота), у терминима од 10.00 и 13.00 часова, у просторијама Агенције, Кнеза Михаила 1-3, Београд, III спрат.                  

Кандидати су благовремено, дана 27.10.2015. године, емаилом обавештени о распореду полагања усменог дела испита.

Усмени део стручног испита обухвата решавање једног хипотетичког случаја и његово презентовање Комисији. На усменом делу стручног испита, Комисија проверава да ли резултати које кандидати остваре на писменом делу испита, правилно одражавају њихово практично познавање стечајног поступка.

Кандидатима који полажу усмени део испита, Агенција обезбеђује коришћење текста Закона о стечају и ручног калкулатора.

На захтев кандидата, председник Комисије може одложити полагање усменог дела испита, ако је кандидат због болести или других оправданих разлога, спречен да полаже испит. Накнада за одлагање дела испита, износи 7.000 динара.

Кандидат који не положи усмени део испита има право да поново полаже усмени део испита, који ће бити одржан у наредном испитном року, уз признавање већ положеног писменог дела.

Сматраће се да је кандидат који је положио писмени испит а није дошао на полагање усменог дела испита или на обуку за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање, одустао од полагања испита у целини, а резултати писменог дела испита биће поништени.

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014